Daha Çok İşimiz Var!

FASIL 154 Ceza Yasası kapsamındaki 171. Madde olan ‘Doğa kurallarına aykırı suçlar’, 27 Ocak 2014’ten beridir Kıbrıs’ın kuzeyinde suç olmaktan çıkarılmasının bugün 8. Yıl dönümü. Çıkarılan bu yasa ile birlikte, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artılara (LGBTİ+) karşı yapılan aşağılama, önyargı ve ayrımcılık suç kapsamındadır.

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde; 2007 yılında kurulan Homofobiye Karşı İnisiyatifi (şimdiki adıyla Kuir Kıbrıs), dayanışma içerisinde olduğu birçok yerel ve uluslararası örgüt, siyasi parti ve aktivistin uzun yıllar süren uğraşları ile, İngiliz Dönemi’nden kalan çağ dışı ‘Doğa kurallarına aykırı suçlar’ olarak tanımlanan yasanın ceza yasasından oy çokluğuyla suç olmaktan çıkarılmasının ve yerine cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli; LGBTİ+’lara karşı yapılan aşağılama, önyargı ve ayrımcılığın suç olarak sayılmaya başlanmasının üzerinden tam 8 sene geçti.

Mevcut Yasalar ve Hak İhlalleri

Kuir Kıbrıs Derneği, son üç sene boyunca Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsel yönelim,  cinsiyet kimliği, ifadesi ve karakteristiği temelinde LGBTİ+’ların yaşadığı sorunları bilimsel verilerle göz önüne çıkarmak için  Mevzuatın LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi , İnsan Ticareti ve LGBTİ+’lar , LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi, LGBTİ+’ların Emek Piyasasına Erişimi ve Deneyimleri, Medya Takip Raporları ve Tutum Analizi araştırmalarını yürüttü. Bu araştırmalar kapsamında bahsi geçen tematik alanlar hem mevzuat bağlamında incelenmiş, hem de toplum ve devlet tarafından LGBTİ+’lara yönelik uygulanan sistematik ötekileştirme, önyargı ve nefretin ne boyutlarda olduğu ortaya konulmuştur. Bu hak ihlallerinin giderilmesi için hem topluma hem de yasa yapıcılara düşen görevler ortaya çıkmıştır.

27 Ocak 2014’den 8 yıl sonra!

O yıllarda özellikle de Ceza Yasası değişikliği olan 27 Ocak 2014 ve sonrasında birçok insan toplumun buna “hazır olmadığını” bahane ederek LGBTİ+ fobik söylemler üretse de yasal değişiklik ile LGBTİ+’ların eşit ve özgür bir yaşam arayışında çok önemli bir başlangıç yapıldı. Ek olarak, 2020 senesinden ise LGBTİ+’lara yönelik yapılan nefret söylemleri suç kapsamına alındı.

Dernek olarak, eğitim, sağlık, istihdam, insan ticareti, politik savunuculuk vb. alanlarda 2007 yılından itibaren cinsiyetin hukuken tanınma hakkı, evlilikte eşitlik hakkı, medeni birliktelik, eşcinsel çiftlerin evlat edinebilmesi, nefret ve ayrımcılık suçu cezalarının arttırılması, toplumun LGBTİ+ hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve ayrımcılığın her alanında engellenmesi konularında, günümüz dünyasını yakalamak için çalışmalar yürütüyoruz. Ancak yaşadığımız coğrafyada insan hakları ihlalleri konusunda daha kat edecek çok yolumuz var.

27 Ocak 2014, sadece bir başlangıçtı. Yapılan araştırmalar ile birlikte hem yasal hem toplum nezdinde LGBTİ+’lara karşı olan bilgi eksikliklerin giderilmesi ve yasal düzenlenmelerin ivedilikle hayata geçirilmesi ve herkes eşit haklara sahip olana kadar Kuir Kıbrıs Derneği olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz! “Daha Çok İşimiz Var!”.

Scroll to Top