Kıbrıs’ın Kuzey Kesimindeki Mevzuatın LGBTİ+‘lara Yönelik Ayrımcılık Açısından Analizi Videosu Yayında!

Bu rapor Kıbrıs’ın kuzey kesiminde cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelinde gerçekleşen ayrımcı uygulamaları, ayrımcılığı yasaklayan veya ayrımcılık içeren mevzuatı ve bunlara bağlı ortaya çıkan hak ihlallerini “Anayasa” ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminin iç hukukunun parçası olan Uluslararası ve Bölgesel İnsan Hakları Sözleşmeleri çerçevesinde değerlendirmektedir. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık, dünyanın her yerinde olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzey kesiminde de oldukça yaygın. Ancak, bu ihlalleri sosyal bilimler metodolojisine uygun araştırmalarla tespit eden akademik literatür oldukça sınırlı. Dolayısıyla, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı gerçekleşen ayrımcılık olgusu, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde henüz tüm yönleriyle araştırılmamış ve kapsayıcı veri ortaya konulmamış durumda. Alandaki araştırmaların sivil toplum örgütlerinin gayretleriyle son yıllarda arttığını ve yerel verinin toplanmaya başlandığını söyleyebiliriz. Bu rapor mevzuata genel bir bakışla alandaki boşluğu bir nebze doldurmayı amaçlıyor. Raporun yazarlarından olan Eylem Ümit Atılgan tarafından hazırlanan bu youtube videosu ile rapor hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Scroll to Top