Transları Anma Günü 2022: Yas Tutmak, Önemsemek  ve Örgütlenmek

20 Kasım 2022’de translara ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişilere yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve Transları Anma Günü’nü (TDoR) vurgulamak için duruyoruz. Bugün, 1 Ekim 2021 ile 30 Eylül 2022 arasında dünya çapında öldürüldüğü bildirilen 327 trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip, anılmazsa hayatları unutulabilecek, kişinin yasını tutuyor ve onları onurlandırıyoruz.

Dünyanın dört bir yanındaki trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip toplulukların, çoklu ve kesişen ayrımcılık, damgalama, marjinalleştirme ve baskı biçimleri nedeniyle benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığı tehlikeli zamanlardan geçiyoruz. Trans kadınlar ve trans feminenler, Siyahlar ve beyaz olmayanlar, seks işçileri, göçmenler, sığınmacılar, mülteciler, Romanlar, engelliler, HIV ile yaşayanlar ve yaşlılar, bunlardan sadece birkaçı, bu sıkıntılı zamanlarda daha da savunmasız durumdadırlar.

Son birkaç yılda hareketimiz artan bir görünürlük kazandı ve ilerici ve kapsayıcı yasal önlemleri öne çıkardı. Bununla birlikte, topluluğumuzun büyük bir kısmı yüksek düzeyde şiddet, sosyal ayrımcılık, kötü sağlık sonuçları, ekonomik zorluklar, işsizlik ve evsizlikle mücadele etmeye devam ediyor. Üstelik COVID-19 pandemisinin etkileri hala hissediliyor ve toplumsal cinsiyet karşıtı hareketin yükselişi bizi ciddi şekilde etkiliyor.

Sağ popülist ve anti-feminist hareketlerin cinsiyet eşitliği ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına karşı mücadelesi son yıllarda bölge genelinde güç kazanmıştır. Bu tahakküm, transların temel haklarına saldıran, giderek daha fazla ulusötesi örgütlenen ve bağımsız olarak finanse edilen bir toplumsal cinsiyet karşıtı hareketi gün ışığına çıkarıyor.

Trans aktivistler ve gruplar, hükümetler, diğer toplumsal hareketler ve müttefiklerle birlikte, bizleri insanlıktan çıkarmaya çalışanlara direnerek tüm transların ve cinsiyet çeşitliliği olan kişilerin güvenli ve tatmin edici bir yaşam sürmesini sağlamak için durmaksızın çalışıyor. Bugün dünyaya, trans ve cinsiyet çeşitliliğine sahip insanların hakları ve yaşamları her yerde savunulana kadar baskıcı sistemlere direnmeye ve meydan okumaya devam edeceğimizi hatırlatıyoruz.

Bize katılın ve harekete geçin!

  • Feminizminizin kesişimsel ve trans kapsayıcı olduğundan emin olun
  • Trans-karşıtı şiddete ilişkin verileri paylaşın
  • Hayatta olan transların değerini bilin ve destekleyin
  • Kendinizi ve başkalarını eğitin
  • Kesişimsel örgütlenme ve sosyal adalet hareketleri hakkında daha fazla bilgi edinin
  • Çalışmalarınızı trans gruplara gönüllü yapın
  • Özellikle beyaz olmayan, seks işçsi ve/veya göçmen translar gibi kesişimsel marjinalleşmeyle maruz kalan transları desteklemeye yönelik çalışan kamu hizmetlerine ve kuruluşlara bağış yapın ve/veya fon sağlayın
  • Politikacı ve karar vericileri sorumlu tutun
  • Şefkat gösterin

Birlikte yas tutuyoruz, önemsiyoruz ve örgütleniyoruz.

Scroll to Top