Kuir Kıbrıs Derneği Sağlık ve Eğitim Alanında 2. Uzman Odak Grup Toplantısını Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında sağlık ve eğitim alanında yapılması planlanan iki Uzman Odak Grup Toplantısı’ndan sonuncusu 9 Mart 2023 tarihinde İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirildi.

‘Sağlık ve Eğitim Profesyonellerinin LGBTİ+’lara Yönelik Tutumlarının Haritalandırılması’ ve ‘Eğitim Müfredatlarının Mevcut Durum Analizi’ çalışmalarının sonuçları ve önerileri sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışan uzmanlarla 2. Uzman Odak Grup Toplantısı kapsamında tartışıldı. Bu araştırma çalışmaları LGBTİ+ kapsayıcı eğitim modüllerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara temel oluşturacaktır. Sağlık ve eğitim sektöründe çalışan profesyonellere yönelik hazırlanacak kapasite artırma eğitim modüllerinin içeriği, araştırmalar sonucunda çıkacak olan ihtiyaç ve eksiklikler ışığında hazırlanacak, genel LGBTİ+ terminolojisi, ayrımcılığın kökenlerini ve önleme yöntemlerini, LGBTİ+ların sağlık ve eğitime erişim haklarını iyileştirme yöntemlerini içerecektir.

Eğitim profesyonellerine yönelik Uzman Odak Grup Toplantısına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDRD) ve Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği (KTPD) ve Kuir Kıbrıs Derneği – eğitim ekibi temsilcileri katılım gösterdi. Sağlık profesyonellerine yönelik Uzman Odak Grup Toplantısına ise Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KT-HEB), Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği (KTPD), Evrensel Hasta Hakları Derneği(EHHD), Pozitif Düşün İnisiyatifi (PDI) ve Kuir Kıbrıs Derneği – sağlık ekibi  temsilcileri katıldı.

Toplantının ilk bölümünde, araştırma uzmanı Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, eğitim ve sağlık profesyonellerinin LGBTİ+’lara yönelik tutumlarının haritalandırılma araştırmasının bulguları, sonuçları ve önerilerini katılımcılara sundu. Prof. Raman’ın sunumunun ardından katılımcılar araştırma sonuçları ve öneriler hakkında öneriler ve geri bildirimlerde bulunduğu bir oturum yapıldı. İkinci bölümünde ise, Eğitim Müfredatı Mevcut Durum Analizi Çalışmasının araştırma uzmanı Yasemin Taneri, araştırmanın bulguları, sonuçları ve önerilerini katılımcılara sunduktan sonra, katılımcılara, uzmanlara ve araştırma ekiplerine soru sorma, önerilerde bulunma ve yapılan çalışmaları tartışma alanı açtı.

Uzman odak grup toplantısı sonrası tamamlanarak çıkacak olan raporlar karar vericiler, paydaşlar, “yerel yönetimler”, sendikalar ve meslek kuruluşları ile paylaşılacak ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesinde yayınlanacaktır. Bu araştırmaların Uzman Odak Grup Toplantısı sonrası tamamlanmasının ardından eğitim ve sağlık alanlarına yönelik modül geliştirme çalışmaları başlayacaktır. Yapılan çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak ve soru sormak için Kuir Kıbrıs Derneği’nin 0542 858 58 47 numaralı dayanışma hattını arayarak veya queercyprus@gmail.com mail adresine yazarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Scroll to Top