LGBTİ+ Örgütlerinden Faşist ve Irkçı Saldırılara İlişkin Ortak Açıklama

Limasol’da son zamanlarda yaşanan üzücü olayların ışığında, biz, Accept LGBTI, Queer Collective ve Kuir Kıbrıs olmak üzere adadaki LGBTİ+ örgütlerinin kolektif sesleri olarak, toplumumuzun kapsayıcılık ve kucaklayıcılık anlayışını gölgeleyerek yükselen ırkçılık dalgasına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Son yıllarda, özellikle son birkaç ayda, adanın her iki yanında da ne yazık ki gerçekleşen faşist ve ırkçı saldırılara maruz kalan ada genelindeki tüm ötekileştirilmiş toplulukları kabul ediyor ve onlarla dayanışma gösteriyoruz.

 

Bu nefret eylemleri münferit olaylar olmayıp, toplumumuzda giderek artan ırkçılığın rahatsız edici bir yansımasıdır. LGBTİ+ topluluğunun haklarını ve esenliğini savunmayı taahhüt eden örgütler olarak; ırkları, etnik kökenleri, milliyetleri, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri ne olursa olsun herkes için saygı, eşitlik ve kabul ortamını teşvik etme misyonumuzun tam da merkezinde yer alan bu tür ayrımcılıklar karşısında sessiz kalamayız.

Ayrıca, Limasol’daki saldırılardan zarar gören mülteci ve göçmenlere olan sonsuz desteğimizi de dile getiriyoruz. Herkesi yapılacak eylemlerde bize katılmaya davet ediyoruz.

Sevgi, empati ve dayanışma ilkelerinin bizleri toplum olarak birleştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının her türlüsünü kınamak üzere bir arada durmamız ve kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir topluma yönelik ortak vizyonumuzu tehdit eden bölücü engelleri ortadan kaldırmak için yorulmadan çalışmamız büyük önem taşımaktadır.

Bu zorlu zamanlarda, herkes için daha adil ve şefkatli bir toplum sağlamak üzere hem bizim açımızdan hem de toplumun geneli açısından yapılması gereken çalışmaların olduğunu kabul ediyoruz. Birlikte nefret, ayrımcılık ve şiddete karşı duracak ve daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir dünya için çalışacağız.Scroll to Top