Tektipleştiren ve Çağdaş Eğitim Değerlerine Zarar Veren Tüm Dayatmaları Reddediyoruz!

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, ülkemizin geleceğini şekillendiren eğitim alanında gerçekleşen endişe verici gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Eğitim kitaplarında gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte tektipleştirici ve çağdaş eğitim değerlerini zedeleyen tüm çabaları kınıyor, eğitimin çeşitliliği ve insan haklarına saygı temelinde güçlenmesini talep ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, laiklik ve evrensel değerler, genç nesillerin eğitiminde öncelikli olmalı ve geleceğimizi aydınlatan eğitimin bu temel prensiplere sadık kalmasının önemini vurguluyoruz.

Ülkemizde eğitim, toplumun temel yapıtaşı ve geleceğimizin teminatıdır. Ancak son günlerde Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki ilkokul eğitim kitaplarının çağdaş değerlerden uzaklaşması endişe vericidir. Değiştirilen ders kitaplarının laiklik tartışmalarını alevlendirmesi, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmesi bu endişeleri artırmaktadır. Eğitim, sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda insanların düşünce yapısını da şekillendirir. Bu nedenle, eğitim materyallerinin tarafsızlık ilkesine uygun hazırlanması önemlidir.

Son günlerdeki eylemler, halkın kaygılarını açıkça yansıtmaktadır. Eğitimde çeşitliliğin ve laikliğin korunması, toplumun geleceğine olan sorumluluğumuzun gereğidir. Kitap yazarlarından izinsiz yapılan değişiklikler, eğitimdeki bilimsellik ve laiklik ilkesine zarar vermektedir. Eğitim Bakanı’nın yaptığı açıklama ise durumu daha da kaygı verici hale getirmiştir; kitapların Türkiye’den gelen ekiplerle hazırlandığının itirafı, Kıbrıs Türk toplumuna dayatılan muhafazakâr Türk değerlerini gözler önüne sermektedir. Eğitim, kültürel çeşitliliği yansıtmalı ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemelidir. Biz Kuir Kıbrıs Derneği olarak, sendikalar, dernekler, inisiyatifler ve konuya duyarlı herkesin çabalarını selamlıyoruz. Hükümeti ve ilgili bakanlığı hassasiyetle hareket etmeye çağırıyoruz. “Çeşitlilik” adı altında gerçek anlamından uzaklaşan, tektipleştiren eğitim sistemine karşı çıkmak amacıyla bir araya gelen herkesin yanındayız. Toplumsal çeşitliliği saygıyla kucaklayan, laik ve çağdaş değerleri öne çıkaran bir eğitim anlayışının savunucusu olarak, gelecekteki nesilleri aydınlatan özgür düşünceye, hoşgörüye ve eşitliğe vurgu yapmaya devam edeceğiz.

Müfredatta var olan boşluklar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel bir ilkenin yeterince vurgulanmaması, LGBTİ+’ların görmezden gelinerek eşitsizliklerin derinleşmesine yol açması eğitim sisteminin sadece dar bir ideolojinin gözlüğünden bakarak şekillendirilmesi tam da bu tarz girişimlerin bir sonucudur. Oysa ki eğitim, genç zihinleri özgür düşünmeye teşvik eden, hoşgörüyü ve çeşitliliği destekleyen bir platform olmalıdır. Eğitim sistemi sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda değerlerin ve insan hakları bilincinin aktarımını da içermelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları ve LGBTİ+ hakları gibi evrensel değerler, genç nesillerin yetişirken öğrenmeleri gereken temel prensiplerdir. Bu temel prensipler, toplumun daha adil, eşitlikçi ve hoşgörülü bir şekilde bir arada yaşamasına yardımcı olacaktır.

Kuir Kıbrıs Derneği olarak, hükümeti ve ilgili yetkilileri acil adımlar atmaya çağırıyoruz. Eğitim müfredatı; toplumsal çeşitliliğini yansıtan, laiklik ilkesine saygı gösteren ve çağdaş değerlere sahip çıkan bir şekilde güncellenmelidir. Eğitim, genç nesilleri evrensel değerlerle donatarak, onları gelecekteki zorluklara daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, eğitim sadece bugünü değil, yarını da şekillendirir.

Tüm bunlara rağmen, Kuir Kıbrıs Derneği olarak eğitim alanındaki çalışmalarımıza daha sıkı sarılarak devam edeceğimizi duyurmak isteriz. Dernek olarak son zamanlarda yürüttüğümüz faaliyetler, LGBTİ+ haklarını içeren kapsayıcı bir eğitim anlayışının benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda derneğin eğitimde kapsayıcılığı artırmaya yönelik ‘Eşitliği Sağla, Fark Yarat!’ sloganıyla ürettiği ‘LGBTİ+ Kapsayıcı Eğitim Mümkün!’ bilgilendirici broşürünü aşağıdaki linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Ayrıca eğitim alanında gerçekleştireceğimiz gelecek çalışmalar hakkında bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden takip edebilir,derneğimize ulaşarak bu değişimin parçası da olabilirsiniz.

Broşüre online olarak linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Scroll to Top