Öğretmenlerin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları Araştırması

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmak amacıyla yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleşen “Öğretmenlerin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” başlıklı araştırma basıldı ve çevrimiçi olarak yayınlandı. 

 

Raporun İçeriği ve Kapsamı

Bu çalışmada, LGBTİ+ kapsayıcı bir müfredat oluşturma çalışmaları kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyindeki öğretmenlerin, psikolojik danışman ve rehberlerin LGBTİ+’lara yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla genel bir tutum ölçeği ve duygu termometresi kullanıldı. Ayrıca araştırmada bilgi göstergesi olarak LGBTİ+ları çevreleyen mitlere ve özellikle LGBTİ+’ların okul ortamında damgalanmasına ilişkin sorulara yer verildi. Son olarak, demografik özellikler ve LGBTİ+ konularında geçmiş eğitim ve çalışma deneyimine ilişkin sorular soruldu. Bu araştırma Prof. Dr. Shenel Hüsnü Raman ve araştırma asistanları Uzm. Psk. Ziba Sertbay ve Uzm. Psk. Kaan Berkan tarafından yürütüldü. Veriler bir danışmanlık ve araştırma merkezi tarafından 2022 yılının son aylarında 3 aylık bir süre boyunca toplandı.

Raporun ilk bölümünde Gökkuşağı projesinin amaçları, Kıbrıs’ın kuzeyindeki LGBTİ+’lara yönelik olumsuz tutumlar ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin önceki araştırmalarıyla ilgili yerel durum hakkında bilgi verildi. Ayrıca, öğretmenlerin ve psikolojik danışman ve rehberlerin LGBTİ+’lara yönelik tutumları ve güncel araştırmaların dünya literatüründeki yeri de bu bölümde ele alındı. Raporun ikinci bölümünde, kamu ve özel okullardaki öğretmen ve psikolojik danışman ve rehberlerin katılımıyla gerçekleştirilen örneklem hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise LGBTİ+’lara ilişkin bilgiler, yaygın yanlış inanışlar (mitler), eğitim ortamındaki tutumlar, LGBTİ+’ların okulda karşılaştığı risk faktörleri hakkında bilgiler, genel tutumlar, duygular ve deneyimlerin sonuçları tartışıldı. Ayrıca, bu bölümde dünya genelindeki önceki bulgularla yerelde yapılan araştırma arasındaki tutum göstergelerine de yer verildi. Son bölümde ise araştırma bulguları gözeterek sonuç ve önerilere yer verildi.

Raporun okumak için: https://bit.ly/ogretmenler-lgbti-tutum-arastirmasi

Scroll to Top