Kuir Kıbrıs Derneği, “Öğretmenlerin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” araştırmasını yayınladı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleşen “Öğretmenlerin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” başlıklı araştırma basıldı ve çevrimiçi olarak yayınlandı.

 

 

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleşen “Öğretmenlerin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” araştırması basıldı ve çevrimiçi olarak yayınlandı.

Raporun İçeriği ve Kapsamı

Bu çalışmada, LGBTİ+ kapsayıcı bir müfredat oluşturma çalışmaları kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyindeki öğretmenlerin, psikolojik danışman ve rehberlerin LGBTİ+’lara yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla genel bir tutum ölçeği ve duygu termometresi kullanıldı. Ayrıca araştırmada bilgi göstergesi olarak LGBTİ+ları çevreleyen mitlere ve özellikle LGBTİ+’ların okul ortamında damgalanmasına ilişkin sorulara yer verildi. Son olarak, demografik özellikler ve LGBTİ+ konularında geçmiş eğitim ve çalışma deneyimine ilişkin sorular soruldu. Bu araştırma Prof. Dr. Shenel Hüsnü Raman ve araştırma asistanları Uzm. Psk. Ziba Sertbay ve Uzm. Psk. Kaan Berkan tarafından yürütüldü. Veriler bir danışmanlık ve araştırma merkezi tarafından 2022 yılının son aylarında 3 aylık bir süre boyunca toplandı.

On Öğretmenden ve Psikolojik Danışman ve Rehberden Üçü Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Değil!

Bulgular, genel olarak öğretmenlerin görece olumlu tutumlara sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, 10 öğretmenden 3’ünün LGBTİ+ terminolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ve yarısından fazlasının eşcinselliği “suç” olmaktan çıkaran “yasal değişiklikten” haberdar olmadığı göze çarpan bulgular arasındadır.

Mitlerle Mücadele için Öğretmenler ve Psikolojik Danışman ve Rehberler LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi Talep Ediyor!

Katılımcıların neredeyse yarısı cinsel yönelimin terapiler veya teşviklerle değiştirilemeyeceği konusunda net bir bilgiye sahip olmamakla birlikte, LGBTİ+ konularını konuşurken rahat hissetmemektedir. Ancak en olumlu bulgu, katılımcıların yarısından fazlasının eğitim almak ve bilgilerini geliştirmek istemesidir.

LGBTİ+ Kapsayıcı Politikaların ve Ayrımcılık Karşıtı “Yasaların” Gerekliliği

Öğretmenler ve Psikolojik Danışman ve Rehberler arasındaki mit inançları, LGBTİ+ konularını konuşmaktan rahatsız hissetme sorunu ve olumlu eğitim talepleri göz önüne alındığında, okullarda LGBTİ+ önyargısını ve ayrımcılığını önlemek ve sürdürülebilir hale getirmek için LGBTİ+ kapsayıcı politikalar uygulanmalı ve mevcut “yasalar” düzenlenmelidir.

Rapor hakkında daha fazla bilgi için…

Araştırma raporunun tamamına ulaşmak için çevrimiçi olarak https://www.queercyprus.org/2023/09/22/ogretmenlerin-cinsel-yonelim-ve-cinsiyet-cesitliligine-yonelik-tutumlari-arastirmasi/ bağlantısı üzerinden Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesindeki raporlar kısmını ziyaret edebilir veya derneğimizi ziyaret ederek raporun basılı   kopyasını temin edebilirsiniz. Ayrıca araştırma hakkında daha fazla sorunuz varsa veya derneğe ulaşmak isterseniz +90542 858 58 47 numarası üzerinden veya info@queercyprus.org mail adresi üzerinden iletişime

Scroll to Top