Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği Basın Bildirisi
10 Kasım 2023

Kuir Kıbrıs Derneği, “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” Tematik Tartışma Etkinliğini Gerçekleştirdi.

(Lefkoşa, 10/11/23) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında, “LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” başlıklı LGBTİ+’lar hakkında en yaygın mitlere ve bu mitlerin gerçekliğine dikkat çekmeyi amaçlayan altıncı tematik tartışma etkinliği Gazimağusa Belediyesi işbirliği ve ev sahipliğinde 3 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşti.

“LGBTİ+ Mitler ve Gerçekler, Farkında Mıyız?” tematik tartışma etkinliği çeşitli disiplinlerden uzmanların geniş katılımıyla gerçekleşti. Gazimağusa Belediyesi ve Kuir Kıbrıs Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte LGBTİ+’lar hakkında en yaygın yanlış inanışlar (mitler) ele alındı. Açık oturum formatında gerçekleşen etkinlik, katılımcıların deneyimlerini paylaşma ve görüşlerini dile getirme fırsatı buldukları interaktif bir alan sundu. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Gökkuşağı Projesi kapsamında olan etkinliğin başlangıcında Gazimağusa Belediyesi Başkanı toplumumuzda her gruba karşı saygının önemini vurgulayarak LGBTİ+’ların haklarının temel insan hakları olduğunu vurguladı. Katılımcıların konu hakkındaki yorum ve önerilerini duymak istediğini bu bağlamda çalışmalara devam edileceğini belirtti. Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti, LGBTİ+ kavramlarını, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ne demek olduğunu açıklayarak konuya giriş   yaptı.Etkinlik başlangıcında Kuir Kıbrıs Aktivisti ve Gazimağusa Belediyesi sosyal hizmet birimi sorumlusu LGBTİ+ kavramlarını, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ne demek olduğunu açıklayarak giriş yaptı. Katılımcılar yanlış inanışların neler olduğunu tartışarak konuşmalarına başladı. Ardından bu yanlış inanışların ne kadar yaygın olduğunun altını çizilerek bunların doğrulukları detaylı şekilde tartışıldı. Katılımcılar, toplumumuzda eğitim eksikliğinin ve bilgilenmekten çekinmenin, LGBTİ+’larla ilgili mitlere inanmanın en büyük sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, LGBTİ+’larla ilgili mitlere inanmanın ciddi olumsuz sonuçları olduğunu örneğin; toplumumuzda nefret söylemi ve nefret suçlarına varacak derecede yıkıcı etkilerinin olduğunu tartıştı. Etkinlik sonunda, katılımcılar toplumsal farkındalığın artırılması gerekliliğini ve kapsayıcı bir toplumun inşa edilmesine yönelik çözüm önerilerini paylaştılar.

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistleri ve Gazimağusa Belediyesi sosyal hizmet birimi sorumlusu Simge Okburan, LGBTİ+’larıla dayanışma ağlarını genişletebilmek adına ortak çalışmaların devam edeceğini ve farkındalığın artırılması için bu gibi değerli etkinliklerin uygulanacağını vurguladı. Ayrıca, etkinlik sonunda, cinsel yönelimine, cinsiyet kimliğine ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal hizmet desteği için Kuir Kıbrıs Derneği’ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya info@queercyprus.org  e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.
//son
Kuir Kıbrıs Derneği Hakkında: Kuir Kıbrıs Derneği; cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Kuir Kıbrıs, LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, psikoloji, sağlık gibi çeşitli alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle işbirliğiyle aktif olarak çalışan bir dernektir.

Daha fazla bilgi için: 

https://www.kuirkibris.org

https://www.facebook.com/queercyprus

https://www.instagram.com/queercyprus/

https://twitter.com/kuirkibris

Dayanışma Hattı: +90 542 858 58 47

 

Scroll to Top