Kuir Kıbrıs Derneği, KTOEÖS ve KTÖS ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği, eğitim alanında çalışmalar yürüten KTOEÖS ve KTÖS ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kuir Kıbrıs Derneği, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) eğitim ve sağlık haklarını güçlendirmeyi amaçlayan Gökkuşağı Projesi’nin hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yöneticileri ile toplantılar gerçekleştirildi. Toplantılarda projenin gelecek adımlarını planlama ve strateji belirleme amacıyla kısa ve orta vadeli hedefler belirlendi. Gerçekleştirilen savunuculuk ziyaretlerine ilgili kurumların yönetim kurulu üyeleri ve Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantılarda, projenin ilk aşamalarında gerçekleşen öğretmenlerin ve psikolojik danışman ve rehberlerin tutumuyla ilgili yapılan araştırmalar ve okul müfredatındaki boşluk analizi sonuçları detaylı bir şekilde tartışıldı. Elde edilen bulgular ışığında, eğitim profesyonelleri ile gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında ortaya çıkan talepler iletilerek, her iki meslek grubuna yönelik uzmanlar tarafından geliştirilmekte olan eğitim programlarının taslak içeriği hakkında bilgi paylaşımında yapıldı.

Özellikle öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara yönelik geliştirilen eğitim programlarının, seminerler ve farkındalık artırıcı kampanyaların içeriği, formatı ve zaman planlaması üzerine önemli görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, eğitim ve sağlık profesyonellerine yönelik sağlanacak finansal destek mekanizması konusunda sendikalardan geri bildirimler alındı. KTÖS ve KTOEÖS ile kısa ve orta dönemli hedeflerin uygulanmasındaki işbirliği ve iletişim yöntemleri toplantının önemli gündem maddelerinden biriydi. LGBTİ+’ların, eğitim alanlarında maruz bırakıldığı hak ihlallerini derinlemesine araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+’ların eşit haklara erişimini kolaylaştırmak için ayrımcılık karşıtı çalışma grubunun oluşturulması ile ilgili sendikalar ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yapılan açıklamada, KTÖS ve KTOEÖS yönetimleriyle gerçekleştirilen toplantıların başarıyla tamamlandığı belirtilerek, geçmişteki ve gelecekteki güçlü iş birliklerinin, LGBTİ+ haklarının güçlendirilmesine olumlu katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Scroll to Top