Gökkuşağı Projesi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi 13 Nisan 2022 tarihinde başlayıp, 30 ay sürecektir. Proje, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlamaktadır. Gökkuşağı Projesi, ilgili paydaşların desteği ile LGBTİ+’ların eğitim ve sağlık haklarını yaygınlaştırma kapasitesini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı ve LGBTİ+ topluluk üyelerinin bu haklara erişimlerini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, topluluk oluşturma faaliyetleriyle Kuir Kıbrıs Derneği destekçilerinin çeşitliliğini artırmaya da katkı sağlayacaktır.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteler şunlardır:

1. Müfredat Geliştirme

 • Eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının LGBTİ+’lara karşı tutumlarını haritalandırmaya yönelik anketler,
 • Okul müfredatının mevcut durum (GAP) analizi,
 • Uzman eşliğinde odak grup toplantıları,
 • “LGBTİ+ kapsayıcı eğitim” modüllerinin geliştirilmesi.

2. Sektöre Özel Eğitimlerin Verilmesi

  • Yuvarlak masa tartışmaları,
  • Eğitim ve sağlık sektörlerindeki eğitmenler için kapasite geliştirme eğitimleri,
  • Eğitilen eğitmenler tarafından sağlık ve eğitim sektörlerine yönelik eğitimler.

3. KKD’nin Kapasitesinin Geliştirmesi

 • Sosyal yardım ve topluluk oluşturma faaliyetleri,
 • İlgili paydaşlara savunuculuk ziyaretleri,
 • KKD’nin uluslararası ve yerel ağlarının genişletilmesi.

4.Aktivistlere ve STK’lara Üçüncü Şahıs Finansman Desteği

 • Gökkuşağı Fonu

5. Görünürlük ve Bilgi Paylaşımı

 • Tematik tartışmalar,
 • Bilgilendirici broşürler, reklam panosu ve promosyon malzemeleri,
 • Eğitim ve sağlık konulu iki seminer.

 

 

Scroll to Top