Sömürüden Özgür LGBTİ+’lar, HAYAT

Kuir Kıbrıs Derneği – Sömürüden Özgür LGBTI+ (HAYAT) Projesi

Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+), sömürüden özgür olabileceği bir Kıbrıs için!” Hayat Projesi!

Avrupa Birliği tarafından ‘İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı’ kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği ile KAOS-GL işbirliğinde yürütülen Sömürüden Özgür LGBTİ+lar (Hayat) Projesi 8 Mayıs 2019 tarihinde başladı ve 30 ay boyunca uygulanacaktır. Proje Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ mağdurlara, portansiyel mağdurlara ve mağdur olma riski altında olanların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır .

Sosyal danışmanlık hizmetine erişmek için bize  +90 542 858 5847 numaralı Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı’ndan ulaşabilirsiniz.

Proje süresince gerçekleşecek aktiviteler şunlardır:

  • Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+ seks işçilerinin durumunu haritalandırma,
  • Haritalandırma çalışmasının raporunun basım ve yayımı,
  • Kuir Kıbrıs Derneği üyeleri ve destekçilerine yönelik bilgilendirme oturumları,
  • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine karşı mücadele veren sivil toplum örgütleri ile Türkiye’de bu alanlarda çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri katılımıyla uzman odak gurup toplantısı,
  • İnsan ticaretine karşı mücadelenin LGBTİ+ duyarlı olması yönünde savunuculuk faaliyetleri,
  • Kuir Kıbrıs ‘Dayanışma Hattı’ gönüllülerine yönelik eğitimler,
  • Akranlar arası iletişimin güçlendirilmesi,
  • Mevcut sosyal hizmetlerin ve bu hizmetlere erişimin haritalandırılması,
  • LGBTİ+ madurlara, potansiyel mağdurlara ve mağdur olma riski altında olanlara,  ücretsiz sosyal danışmanlık hizmeti sağlanması.

Kuir Kıbrıs Derneği:

Kuir Kıbrıs Derneği cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. “Homofobiye  Karşı İnsiyatif” adıyla 2007 yılında sivil toplum hareketi olarak başlayan mücadele, 2012 yakında Kuir Kıbrıs Derneği adı ile devam etmiştir. 2014 yılında yerel mevzuat değişikliği ile eşcinselliğin Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde suç olarak nitelendirilmesi sonlandırılmasının akabinde farklı bir yön kazanmıştır.  Kuir Kıbrıs, LGBTİ+’ların haklarına eşit erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, psikoloji, sağlık gibi çeşitli alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle işbirliğiyle aktif olarak çalışır.

Scroll to Top