Basın Bildirisi - 9 Mayıs

2014 yılından itibaren ülkemizde kutlanmakta olan ve 17 Mayıs Onur Yürüyüşü Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen, bu sene ‘Ailem Benim Gailem’ temalı 17 Mayıs haftası etkinlikleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü, saat 10:00’da İnsan Hakları Evi’nde gerçekleştirilen Basın Konferansı – Bildirisi:
17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinsellik, Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (ICD)’nın akıl hastalıkları listesinden çıkarılması ile birlikte, 17 Mayıs her sene ‘Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü’ olarak, LGBTİ+ görünürlüğünü artırmak, LGBTİ+ hakları ihlallerine ve ayrımcılığa karşı ses çıkarmak için çeşitli aktivitelerle tüm dünyada kutlanmaktadır. 

 

TR: Değerli basın mensupları;

Onur haftamız başlıyor. 17 Mayıs’ta, her yıl olduğu gibi, yine, sokaklarda olacağız.
“Ailem Benim Gailem” sloganı altında gerçekleşecek etkinlikler, 17 Mayıs’ta Kıbrıs Onur
yürüyüşü ardından yapılacak onur partisi ile son bulacak.

Gailemiz ailemiz çünkü her alanda nasıl aile olunacağı öğretiliyor bizlere. Makul
ailenin nasıl olduğu; okul kitaplarında, iş yerlerinde, sosyal çevrelerde tekrar tekrar inşa
ediliyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen bir çalıştayda çekirdek ailenin ‘bir anne,
bir baba ve çocuklardan’ oluştuğu anlatılıyor. Normun dışındaki her türlü aile yapısı yok
sayılıyor. Konu eşcinselliğe gelince ‘çocuklarımıza nasıl anlatırız’ diye soruluyor. Ev içi şiddet
yaşanınca, polis, ‘aile arasındaki meselelere karışamayız’ diyor. LGBTİ+’lara yönelik şiddet
kamusal alanlarda meşru görülürken ‘eşcinselliğe saygımız var fakat gözümüze sokmasınlar
ne yapacaklarsa evlerinde yapsınlar’ deniyor. Halkın seçtiği bir milletvekili, maalesef ki,
‘bizim örf adetimizde böyle şeyler yoktur elhamdülillah Müslümanız’ diyebiliyor.

Tüm bu söylemlere ve uygulamalara karşı sesimizi yükseltiyoruz ve tekrardan
haykırıyoruz: Hayatın her alanında LGBTİ+’lar vardır ve var olmaya devam edecektir. Dolu
dolu geçecek bir haftada bizlerle birlikte olun, 17 Mayıs’ta Suitex önünde buluşalım ve hep
birlikte yürüyelim.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi:

Kuir Kıbrıs Derneği
Queer Collective Cy
Centre for Sustainable Peace and Democratic Development-SeeD
Yeni Enternasyonalist Sol – Νέα Διεθνιστική Αριστερά – The New Internationalist Left
Özgür ve Asi – Unchained Rebel Women Cy – Μαχητικές και ΕλεύθερεςAkdeniz Avrupa
Sanat Derneği –EMAA
VOIS
Mülteci Hakları Derneği
Mağusa Gençlik Birliği
Sol Hareket
CTP Kadın Örgütü
CTP Gençlik Örgütü
TDP Gençlik Örgütü
TDP TOCEK
HP-TCEK
Baraka
Baraka Kültür Merkezi
Bağımsızlık Yolu
Bireysel katılımcılar

ENG: Dear members of the press;
Our pride week begins. On May 17, we will be on the streets again, just like every year.
The events, which will take place under the slogan “My Family, My Decision”, will end with
the Pride Party to be held on May 17 after the Cyprus Pride Parade.

Our family is Our Decision because we have been taught and internalized the
standard of being a family in every field. A reasonable/Traditional/Accepted family built
repeatedly in schoolbooks and curriculum, in the workplace, in social circles. In a workshop
organized by the Presidency, its explained that the nuclear family consists of ‘a mother, a
father and children’. Any family structure outside the norm frequently ignored. When it
comes to LGBTQI+, the question is how do we explain it to our children? When domestic
violence occurs, the police say, ‘We cannot interfere in family matters’. While violence
against LGBTI+ people is seen as legitimate in public spaces, it is said that “we respect
LGBTQI+ community, but let them not bring the matters to a spotlight, let them do whatever
they want in private”. Unfortunately, a deputy elected by the people can say, ‘There is no
such thing in our custom, Alhamdulillah we are Muslims’.

We raise our voices against all above discourses and practices and roar again, there
are LGBTI+s in every aspect of life and they will continue to exist. Be with us in a week that
will be full, let us meet in front of Suitex on May 17 and pace together.

17 May Organizing Committee:
• Queer Cyprus Association
• Queer Collective Cy
• Center for Sustainable Peace and Democratic Development-SeeD
• Yeni Enternasyonalist Sol – Νέα Διεθνιστική Αριστερά – The New Internationalist
Left
• Özgür ve Asi – Unchained Rebel Women Cy – Μαχητικές και Ελεύθερες
• Mediterranean European Art Association –EMAA
• VOIS
• Refugee Rights Association
• Famagusta Youth Union • Left Movement
• CTP Women’s Organization
• CTP Youth Organization
• TDP Youth Organization
• TDP TOCEK
• HP-TCEK
• Baraka
• Bağımsızlık Yolu
• Individual participants

GR: Αγαπητά μέλη του Τύπου,

Η εβδομάδα Yπερηφάνειάς μας ξεκινά. Όπως κάθε χρόνο, στις 17 Μαΐου θα
βρισκόμαστε και πάλι στους δρόμους. Οι εκδηλώσεις, με σύνθημα «Δική μου οικογένεια,
δική μου απόφαση», θα ολοκληρωθούν με το Pride Party που θα πραγματοποιηθεί στις 17
Μαΐου, μετά την Κυπριακή Πορεία Υπερηφάνειας.

Δική μας οικογένεια, Δική μας Απόφαση γιατί έχουμε διδαχθεί και εσωτερικεύσει
το πρότυπο της οικογένειας που προβάλλεται σε κάθε τομέα. Το πρότυπο μιας
καθημερινής/Παραδοσιακής/Αποδεκτής οικογένειας όπως δομείται επανειλημμένα σε
σχολικά βιβλία και διδακτέες ύλες, στους εργασιακούς χώρους και σε κοινωνικούς
κύκλους. Σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Προεδρία, αναφέρθηκε ότι η πυρηνική
οικογένεια αποτελείται από «τη μητέρα, τον πατέρα και τα παιδιά». Οποιαδήποτε
οικογενειακή δομή εκτός του κανόνα παραλείπεται τις πλείστες φορές. Όταν πρόκειται
για ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα, εγείρεται το ερώτημα του πώς μπορούμε να τα εξηγήσουμε στα
παιδιά μας. Παράλληλα σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, η αστυνομία λέει, «Δεν
μπορούμε να ανακατευτούμε σε οικογενειακά θέματα». Την ίδια ώρα που η βία κατά των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων είναι αποδεκτή σε δημόσιους χώρους, μας λένε ότι «σεβόμαστε την
ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αλλά ας μην φέρνουν τα θέματα τους στο επίκεντρο κι ας κάνουν ό,τι
θέλουν πίσω από κλειστές πόρτες». Και δυστυχώς, ένας βουλευτής που εκλέγεται από τον
λαό μπορεί ελεύθερα να λέει, «Δεν υπάρχουν αυτά στα έθιμα μας, Αλχαμντουλιλά είμαστε
Μουσουλμάνοι».

Υψώνουμε σθεναρά τις φωνές μας ενάντια σε όλα τα παραπάνω και
υπενθυμίζουμε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε κάθε
τομέα της κοινωνίας μας. Ενώστε τις φωνές σας με τις δικές μας στη γεμάτη από
εκδηλώσεις βδομάδα μας και συναντήστε μας μπροστά από το Suitex στις 17 Μαΐου για να
περπατήσουμε μαζί.

Οργανωτική Επιτροπή 17ης Μαΐου:
– Queer Cyprus Association
– Queer Collective Cy
– Κέντρο Βιώσιμης Ειρήνης και Δημοκρατικής Ανάπτυξης (SeeD)
– Yeni Enternasyonalist Sol – Νέα Διεθνιστική Αριστερά – The New Internationalist
Left
– Özgür ve Asi – Unchained Rebel Women Cy – Μαχητικές και Ελεύθερες
– Mediterranean European Art Association (EMAA)
– VOIS
– Σύλλογος Δικαιωμάτων Προσφύγων (Refugee Rights Association)
– Ένωση Νέων Αμμοχώστου (Famagusta Youth Union)
– Αριστερό Κίνημα (Left Movement)
– Γυναικεία Οργάνωση CTP
– Οργανισμός Νεολαίας CTP
– Οργανισμός Νεολαίας TDP
– TDP TOCEK
– HP-TCEK
– Baraka
– Bağımsızlık Yolu
– Baraka Kültür Merkezi
– Ανεξάρτητοι συμμετέχοντες

Calendar 2022

 

17 Mayıs ‘Onur Yürüyüşü’ Organizasyon Komitesi Basın Konferansı [Bildiri]