Uluslararası Nonbinary Günü

Uluslararası Nonbinary Günü

Bugün 14 Temmuz Uluslararası Nonbinary Kişilerin Günü. Nonbinary ikili cinsiyet sisteminin dışındaki tüm kimlikler için kullanılan bir şemsiye terim. Kendini yalnızca ‘kadın’ veya ‘erkek’ olarak tanımlamayan herkes için! Sanıldığının aksine nonbinary kimliklerin varoluşu hiç de yeni bir durum değil, hint tarihine bakarsak milattan önce 400’lü yıllarda kişiler kendilerini ‘kadın’ veya ‘erkek’ kimliklerinin ötesinde tanımlıyorlardı. Fakat ne yazık ki, günümüzde hala nonbinary kimlikler görmezden geliniyor, bir kalıba sokulmaya zorlanıyor, ötekileştiriliyorlar.