Kuir Kıbrıs Derneği Sosyal Hizmet Servisi

Bu hizmet, Avrupa Birliği tarafından İnsan Tİcaretine Karşı Birlikte Mücadele Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS-GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat)” Projesi’nin Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik ücretsiz sosyal hizmet servisidir.

Avrupa Birliği tarafından ‘İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı’ kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği ile KAOS-GL işbirliğinde yürütülen Sömürüden Özgür LGBTİ+lar (Hayat) Projesi 8 Mayıs 2019 tarihinde başladı ve 30 ay boyunca uygulanacaktır. Proje Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+ mağdurlara, portansiyel mağdurlara ve mağdur olma riski altında olanların mücadelesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Project kapsamında sağlanacak olan danışmanlık hizmeti sosyal gereksinim duyup ekonomik dışlanmaya maruz kalmış olan LGBTİ+’lara ücretsiz verilecektir.

Dernek politikası olarak bu hizmet, yaş, renk, etnik köken, engellilik, ırk, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği, medeni halden bağımsız olarak tüm insanlara eşit imkan sağlayacaktır. Kuir Kıbrıs Derneği’ne ulaşan ve ücretsiz hizmetlerden yararlanması uygun görülecekler için sağlanacak olan destek dört saat içeren en fazla bir müdahale ile sınırlı olacaktır. Danışmanlık hizmetine devam etmek isteyenler, kendi imkanlarıyla sosyal hizmet servisinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.

 

Bu hizmetten yararlanmak istiyorum;

Kuir Kıbrıs Derneği Sosyal Hizmet Servisi Formu

 

Sosyal Hizmet Servisi