Kuir Kıbrıs’ın Tarihi

İlk Homofobiye Karşı İnisiyatif olarak bir araya geldik. 2007’de, dernek kaydımız için Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetkililere başvurduk.
2008 yılında HOKİ, Ceza Yasası’ndaki “Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar“ adı altında 171., 172. ve 173. maddeleri ile düzenlenen ve hapislikle cezalandırılabilen suçların kaldırılmasını talep etti ve dönemin KKTC meclis başkanı Fatma Ekenoğlu ‘na sundu. 171. madde “doğa dışı ilişkiyi“, 172. madde şiddet kullanarak “doğa dışı ilişkiyi“ ve 173. madde ise “doğa dışı ilişki“ suçuna teşebbüsü düzenlemekteydi. “Doğa dışı ilişki“, yasada anal ilişki olarak tanımlanmış olup, kadınlar da bu suçtan ötürü ceza alabilmekteydi. Ancak uygulamada bu yasa maddesinden en çok etkilenen kişilerin, erkek eşcinsellerdi. “Cinsel yönelim temelli ayrımcılığın devlet tarafından uygulanmasının başlıca çerçevesini oluşturmakta ve İngiliz Koloni zamanından beri de revize edilmediğini”nin altını çizdik.

2010 yılıkda HOKİ ILGA-Avrupa işbirliğiyle, Gazeteciler Birliği Lokali’nde “Dayanışma ve Ağ Oluşturma Konferansı Kıbrıs 2010” isimli uluslararası bir konferans düzenledi.Etkinlik, Kıbrıs’ın kuzeyinde eşcinselliğin suç sayılması vurgulandı ve bunun bir insan hakları ihlali teşkil ettiğininin altını çizdi.
20 Temmuz 2011 tarihinde iki erkek, komşuların aralarından birinin “eve erkek getirdiği”ne dair şikayet ve suçlamaları üzerine “doğaya aykırı cinsi münasebet”le suçlanarak gözaltına alındı ve mahkemeye çıkartıldı. Yargıç bir günlük tutukluluk Verdi. HOKİ bu davayı duyurması akabinde Malta, Yunanistan, Türkiye, Arnavutluk ve Kıbrıs’ta bulunan LGBTQI örgütleri tarafından HOKİ’yi destekledikleri, hemcinsler arası ilişkilerin cezalandırılmasını kınadıkları ve yasa değişikliğinin bir an once yapılmasının gerekli olduğu yönünde açıklama yapıldı.

27 Ocak 2014’de, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yasama Ceza Yasası’ndaki yetşkin erkekler arası, rızaya dayalı cinsel davranışları beş yıla kadar hapis ile cezalandıran yasa maddelerini kaldırdı ve yerine  gelen maddeler cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli aşağılama ve kötülemeyi suç kapsamında ele alındı. Bu suçun basın ve sosyal medya üzerinden işlenmesini ağırlaştırıcı bir unsur olarak değerlendiriyor.

 

11 Kasım 2015 tarihinde Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Toplum Medya Merkezi (CCMC) ve Thomson Vakfı ile birlikte, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, iki yıllık Konuşulmayan Projesini başlattı.  

 

17 Mayıs 2016 tarihinde, Kuir Kıbrıs tarafından, Envision Diversity ve MAGEM ile birlikte yapılan açık çağrı akabinde oluşturulan ve 11 sivil toplum örgütü ve 21 siyasi parti, sendika ve STÖ’yü temsil eden Toplumsal Cinsiyet Platformu’nun oluşturduğu 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobiye karşı gün çerçevesinde bir dizi etkinlikler ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Scroll to Top