Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Komite’den Geçti Şimdi Sıra Mecliste.

 

(06.03.2020) Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı ve içerisinde insan ticareti, insan kaçakçılığı ve nefret söylemi ile ilgili maddelerin de bulunduğu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Komite tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

2014 yılında yapılan Ceza Yasası değişikliğinde 171’inci madde olumlu yönde “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Nefret Söylemi” olarak değiştirilmiş ve “Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Zem ve Kadih” başlığı altında düzenlenmişti. Fakat aradan geçen zaman içerisinde bu maddenin pratikte uygulanamadığı gözlenmiş ve nefret söylemini cezalandırmada yetersiz kalmıştır. Geçtiğimiz günlerde değişiklik önerisi olarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nden geçen Nefret Söylemine dair madde ise şu şekildedir:

“Cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla bir kişiden veya o cinsiyete, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip bir gruptan nefret edilmesine veya tiksinilmesine, o kişi veya grubun aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine veya bir suça maruz kalacak şekilde hedef gösterilmesine yol açmak niyetiyle veya meselenin tüm ahval ve şeraiti göz önünde bulundurulduğunda böyle bir neticenin makul surette ortaya çıkmasına neden olacak şekilde beyanat veren, baskı yapan, yazı yazan, boyanmış şey veya benzer malzeme teşhir eden kişi hafif bir suç işlemiş olur ve bir yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Yukarıdaki (1)’inci fıkradaki fiilin basın, yayın, internet medyası veya sosyal medya aracılığıyla yapılması halinde hafif bir suç işlenmiş olur ve bu suçu işleyen kişi iki yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”

Sivil toplum örgütlerinin sürdürdüğü savunuculuk çalışmaları akabinde Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli tarafından iki yıl önce sunulan yasa değişiklik önerisindeki bu maddelerinin tekrar Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi tarafından gündeme alınması, komite sürecine derneğimizin de arasında bulunduğu birçok paydaş sivil toplum örgütü ve akademisyenin de katılması ve önerinin oy birliği ile kabul edilmesi Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve artı (LGBTİ+) mücadelesi veren bizler açısından umut verici olmuştur.  Bu çalışmalarda inisiyatif alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başkan Vekili Doğuş Derya ve komite üyeleri Asım Akansoy, İzlem Gürçağ Alturğa, Yasemin Öztürk, Erek Çağatay ve Hasan Büyükoğlu’na teşekkürlerimizi iletiriz.

Sürecin yakın takipçisi olmaya devam edeceğimizin ve insan haklarından yana benzeri bir duruş ve kararlılığı Cumhuriyet Meclisi’nden de beklediğimizin altını çizeriz.

Scroll to Top