Cinsiyetin Hukuken Tanınması Raporu

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARI BÜNYESİNDE CİNSİYETİN HUKUKEN TANINMASI VE CİNSİYET UYUM SÜRECİNE ERİŞİM HAKKI

Kişilerin cinsiyet kimliği temelinde korunması konusunda devletlerin insan hakları hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerinin çerçevesi uluslararası insan hakları koruma mekanizmaları bünyesinde giderek daha fazla açıklık kazanmaktadır. Bu çerçevede, cinsel yönelim ve cinsiyet özellikleri konularında olduğu gibi, kişilerin cinsiyet kimliği temelinde korunmaları, evrensel nitelikteki ayrımcılık yasağı dahil olmak üzere, var olan hakların etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirir. Bu çerçevede cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık yasağı uluslararası insan hakları hukukunun bir parçasıdır. Konuya ilişkin devletlerin yükümlülükleri acil ve
devletler açısından kaçınılmazdır. LGBTİ+’ların hak mücadelesi insan hakları mücadelesinin bir parçasıdır.

İÇİNDEKİLER:

1. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARI BÜNYESİNDE CİNSİYETİN HUKUKEN TANINMASI VE CİNSİYET UYUM SÜRECİNE ERİŞİM HAKKI
1.1. Giriş
1.2. Yogyakarta İlkeleri
1.3. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sistemi
1.3.1. Cinsiyetin Hukuken Tanınması Hakkına İlişkin Standartlar
1.3.1.1. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
1.3.1.2. BM Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Koruma Konusunda Bağımsız Uzman
1.3.1.3. Diğer BM Organları ve BM’ye Bağlı Örgütler
1.3.2. Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim Hakkına İlişkin Standartlar
1.3.2.1. BM Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Şiddet ve Ayrımcılığa Karşı Koruma Konusunda Bağımsız Uzman
1.4. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Sistemi
1.5. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sistemi
1.5.1. Cinsiyetin Hukuken Tanınması Hakkına İlişkin Standartlar
1.5.1.1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
1.5.1.2. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yönlendirme Komitesi
1.5.1.3. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
1.5.1.4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
1.5.2. Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim Hakkına İlişkin Standartlar
1.5.2.1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
1.5.2.2. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yönlendirme Komitesi
1.5.2.3. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
1.5.2.4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri
1.5.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim ve Cinsiyetin
Hukuken Tanınması
1.5.4. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi
1.6. Avrupa Birliği İnsan Hakları Sistemi
1.6.1. Avrupa Birliği Konseyi
1.6.2. Avrupa Parlamentosu
1.6.3. Avrupa Komisyonu
1.6.4. Avrupa Birliği Adalet Divanı
1.7. Ülke Örnekleri
2. KIBRIS’IN KUZEY KESİMİNDE CİNSİYETİN HUKUKEN TANINMASI VE CİNSİYET UYUM SÜRECİNE ERİŞİM HAKKI
2.1. Uluslararası ve Bölgesel Sözleşmelerin Kıbrıs’ın Kuzey Kesimi’ndeki Hukuki Çerçevedeki Yeri
2.2. Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Cinsiyet Kimliğinin Hukuken Tanınması Hakkına İlişkin Kurallar ve Uygulama
2.3. Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Cinsiyet Uyum Sürecine Erişim Hakkına İlişkin Kurallar ve Uygulama
2.4. Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde İkili Cinsiyet Dışındaki Kimliklerin Tanınmasına İlişkin Kurallar ve Uygulama
2.5. Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Küçüklerin Cinsiyet Uyum Süreci ve Cinsiyetin Hukuken Tanınmasına Erişim Hakkına İlişkin Kurallar ve Uygulama
2.6. Kıbrıs’ın Kuzey Kesiminde Kişilerin Herkes Tarafından, Hukuken Tanınmış Olan Cinsiyet Kimliğine Uygun Biçimde Tanımlanma ve Muamele Görme Hakkının Gizlilik İlkesi Temelinde Güvence Altına Alınması
2.7. Kıbrıs’ın Kuzey Kesimindeki Yasal Düzenlemeler ve Uygulamaya Dair Öneriler

KAYNAKLAR

RAPORUN TAMAMINA BURADAN ULUŞABİLİRSİNİZ: Cinsiyetin Hukuken Tanınması Raporu

 

Scroll to Top