Trans Sağlığı Semineri 1 Ekim’de Gerçekleşti

Trans Sağlığı Semineri 1 Ekim’de Gerçekleşti

(Lefkoşa, 4/10/16) Konuşulmayan: Kıbrıs Türk Toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili Diyaloğu Güçlendirmek” başlıklı proje kapsamında ve SPOD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği) ile Kıbrıs Türk Tabipler Odası ortaklığında düzenlenen Trans Sağlığı Semineri 1 Ekim Cumartesi saat 14:00’te Tabipler Birliği Lokali’nde gerçekleşti.  

Sağlık alanında çalışan uzmanlara yönelik gerçekleşen Trans Sağlığı Semineri’nde CETAD (Cinsel Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği) üyesi ve psikiyatri uzmanı Dr. Seven Kaptan konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Tabipler Odası başkanı Mustafa Taşçıolu’nun açılış konuşması ile başladı. Taşçıoğlu kısaca trans bireylerin geçiş süreçleri ve Kıbrıs’taki yasal süreçten bahsettikten sonra, ülkemizdeki ayrımcılıkların ve ötekileştirmelerin gerçek sebebinin trans bireylerin cinsiyet geçiş sürecinin değil, toplumdaki mental engellerin yani transfobinin olduğunu dile getirdi.

Oda başkanı Dr. Taşçıoğlunun konuşmasının ardından, Dr. Seven Kaptan öncelikle “Bu konuda fazla şey bilmiyoruz, fakat çok fazla yanlış şey biliyoruz” diyerek  bilinmesi gerekilen LGBTİ terminolojisinden ve kavramlardan bahsetti. Giriş konuşmasının hemen ardından, dr. Kaptan trans danışanları değerlendirme ve psikiyatrik takip süreci hakkında bilgi ve deneyimlerini aktarmanın yanısıra, hormonal ve cerrahi tedaviler hakkında da bilgi paylaşımında bulundu. Hormonal ve Cerahi tedaviler hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, sağlıklı bir geçiş süreci için, trans bireylerin öncelikli olarak hormon tedavisine başlayıp, daha sonra cerrahi müdahalelere geçmeleri ve bunu doktor kontrolünde yapmaları gerektiğine dair vurgu yaptı.  

Seminer, katılımcıların soruları ve konu ile ilgili yorumlarını aktarmalarıyla son buldu.

Scroll to Top