“Birlikteyiz: Onur Yürüyüşü ve Nefret Söylemi Hakkında Konuşalım” Tematik Tartışma Etkinliği Gerçekleştirdi.

(Lefkoşa, 9/07/22) Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında “Birlikteyiz: Onur Yürüyüşü ve Nefret Söylemi Hakkında Konuşalım” toplumlar arası tartışma etkinliği Bubble Out işbirliği ile 5 Temmuz 2022 tarihinde ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleşti.

“Birlikteyiz: Onur Yürüyüşü ve Nefret Söylemi Hakkında Konuşalım” tematik tartışma etkinliği, LGBTİ+’ların ve destekçilerinin onur yürüyüşlerinde karşı karşıya kaldıkları ayrımcılık, sosyal medya üzerinden yapılan nefret söylemleri, bu nefret söylemlerine karşı yaklaşımları ve akıl sağlığı üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler üzerine odaklandı.

Etkinlik kısa bir tanışma aktivitesi ile başlayıp Uzman Psikolog Gözde Pehlivan moderatörlüğünde ve Gökkuşağı Projesi’nin Proje Koordinatörü Aycan Garip’in kolaylaştırıcılığıyla ilerledi. Nefret söylemlerinin neler olduğu, ne zamanlar arttığı ve ne sıklıkla gerçekleştiği hakkında fikirler paylaşıldı. Ayrıca, nefret söylemlerinin sosyal medya üzerinden sanal ortamlarda daha sıklıkla gerçekleştiği konuşuldu. Sonrasında, nefret söylemlerine karşı LGBTİ+’lar ve destekçilerinin akıl sağlıklarının nasıl etkinlendiği hakkında fikir alışverişleri yapıldı ve katılımcılar kendi olumsuz deneyimlerini ve nasıl bunun üstesinden geldiklerini paylaştı. Çeşitli yaş gruplarından gelen ve çeşitli cinsel kimlikleri olan katılımcılar, özellikle 80’ler ve 90’ların Kıbrıs’ında LGBTİ+ bir çocuk olmanın zorluklarından, günümüzün imkanlarından yoksun bir şekilde doğru bilgiye erişimin zor olduğunu ve bu bilinçsizlikten dolayı mahsur kaldıkları önyargı, şiddet, ve dışlanmadan bahsettiler.

Uzman Psikolog Gözde Pehlivan nefret söylemlerinin LGBTİ+’ları derinden etkileyebileceğini, kişilerin kendilerini üzgün, depresif, stres altında hissetmelerine sebep olabileceğini vurguladı. Tartışmada bu nefret söylemlerine maruz kalan grupların kendilerini psikolojik olarak nasıl koruyabilecekleri ve nefret söylemleriyle baş etme mekanizmaları hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar Kıbrıs’ta nefret söylemlerine karşı yasal hakların olduğuna da dikkat çekti. Kuir Kıbrıs Derneği olarak, Kıbrıslı Türk toplumunda 9 Mart 2020 yılında Ceza yasasının 171. Maddesinde nefret söylemi hakkında düzenlemelerin yapıldığını, hiç kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsiyet kimliği dolayısıyla aşağılanamayacağı, olumsuz bir tutuma maruz bırakılamayacağı, aksi takdirde bu nefret söylemlerinin cezai yaptırımlarının olacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.

 

Scroll to Top