Kuir Kıbrıs Derneği, Eğitim ve Sağlık Alanında Savunuculuk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

 

(Lefkoşa, 02/09/22) Kuir Kıbrıs Derneği eğitim ve sağlık alanında çalışmalar yürüten örgütler ve bakanlıklar ile görüşmeler gerçekleşti.

Kuir Kıbrıs Derneği, hak savunuculuğu görüşmeleri kapsamında sağlık alanında Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile görüşmeler gerçekleştirdi.  Eğitim alanında ise Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’ni (KT-PDR) ziyaret etti. Gerçekleşen savunuculuk ziyaretlerine ilgili kurumların yönetim kurulu üyeleri ve Kuir Kıbrıs Derneği’nden Derviş Taşkıranlar, Aycan Garip ve Ömür Ray katıldı.

 

Ziyaretler kapsamında, Kuir Kıbrıs Derneği’nin güncel çalışmaları olan ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi’, ve ‘LGBTİ+’ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ araştırmalarına dair bulgular aktarıldı ve LGBTİ+’ların yaşadığı hak ihlalleri üzerine çözüm önerileri tartışıldı. Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+)’ların, eğitim ve sağlık alanlarında maruz bırakıldığı hak ihlallerini derinlemesine araştırmak, çözüm önerileri sunmak ve LGBTİ+’ların eşit haklara erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yürüten Kuir Kıbrıs Derneği’nin 2022-25 planları ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler aktarılıp, kurumlar arası işbirliğinin nasıl kurulacağı konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

 

Scroll to Top