Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu’nu Kınama

Kıbrıslı Türklerin sosyal ve siyasal hayatlarındaki cinsiyet temelli ayrımcılıkları engellemek amacıyla Oya Talat himayelerinde yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu çalışmalarının yarattığı ayrımcılığı esefle kınıyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu’nun kullandığı toplumsal cinsiyet terminolojisi ne yazık ki çağdaş olmamakla beraber toplumun her kesimini kapsamamaktadır. İçinde yaşadığımız ataerkil kültüre karşı LGBT (Lesbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender) bireyler ile verilecek ortak mücadelenin daha anlamlı olacağı gerçeği bir yana itilerek, ataerkil sistem ve heteroseksist bakış açısı içselleştirilmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu’nun çalışmalarını toplumun her kesimini kapsayacak ve ataerkil sisteme karşı daha güçlü bir mücadele verecek şekilde yürütmelerini talep ederek; bu yönde Homofobiye Karşı İnisiyatif olarak, her türlü ortak mücadeleyi sürdürebileceğimizin de altını çiziyoruz.

Homofobiye Karşı İnisiyatif

Scroll to Top