Sosyal Hizmet Servisi

Bu hizmet, Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VIII Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Queer Kıbrıs Derneği tarafından uygulanan Helis Projesi kapsamında Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artılar (LGBTI+) için ücretsiz sosyal hizmet servisidir.
Helis Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki LGBTI+’ların insan haklarının daha iyi korunmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, Kuir Kıbrıs Derneği ve aktivistleri başta olmak üzere genel olarak LGBTİ+ topluluğunun dayanıklılığını artıracak bir süreç izleyecek ve 16 Mart 2023’te
başlayan proje 30 ay sürecektir.
Proje kapsamında sağlanacak olan danışmanlık hizmeti sosyal hizmet gereksinimi duyup ekonomik dışlanmaya maruz kalmış ve Covid-19’ dan olumsuz etkilenen LGBTİ+’lara ücretsiz verilecektir.

Sosyal hizmet servisi kapsamındaki çalışma alanlarından bazıları şu şekildedir:
• Cinsiyet uyum süreçlerinde transların yaşayacağı hukuki, tıbbı, sosyal vb. sorunlara çözüm üretme ve sürecin takibi,
• Covid-19 sürecinde olumsuz etkilenen kişilerin normal hayata adaptesinde yardımcı olmak,
• Açılma süreci,
• Eğitim hayatı,
• İş hayatı,
• Yasal haklar konusunda danışmanlık,
• Sağlık hakları konusunda danışmanlık,
• Askerlik ile ilgili süreçler,
• LGBTİ+’ların ayrımcılığa maruz kalmaları durumunda hukuki yönlendirmeler, psiko-sosyal destek ve müracaatçıyı güçlendirme çalışmaları,
• Sosyalleşme ve akran dayanışması,
• Mahpus LGBTİ+’lar ile dayanışma,
• Sosyo-ekonomik dışlanmaya maruz kalan kişileri güçlendirme çalışmaları ve doğru kaynaklara yönlendirme vb.

Dernek politikası olarak bu hizmet, yaş, renk, etnik köken, engellilik, ırk, din, inanç, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsiyet ifadesi, cinsiyet karakteristiği, medeni halden bağımsız olarak tüm insanlara eşit imkan sağlayacaktır.

Sosyal Hizmet Servisi Başvuru Formu: https://bit.ly/3Qe7HBP

Scroll to Top