Homofobiye Karşı İnisiyatif 1 Mayıs’ta alanlarda!

Homofobiye Karşı İnisiyatif, örgütlenme çalışmalarını başlattığı 2007 yılından itibaren, ataerkinin olmadığı, hiç kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı başka bir dünya için mücadele etmektedir.

Feminist teoriyi kendisine temel alan, ataerkil sisteme, heteroseksizme ve tüm cinsiyet temelli ayrımcılıklara karşı çıkan Homofobiye Karşı İnisiyatif,insanların eşitliği, özgürlüğü, adaleti için mücadele eden tüm girişimlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon içinde olmayı amaçlıyor. Bu sebeple aile içerisinde, okullarda, iş yerlerinde, sendikalarda, sokaklarda, televizyonlarda, gazetelerde ve  kitaplarda sürekli yok sayılan lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT)  kişilerin var olduğunu haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız! Eşcinselliği yok sayan, yargılayarak ve aşağılayarak tüm lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender bireyleri dışlayan sistemle mücadele için alanlardayız! Memur, öğretmen, doktor, avukat, işçi vb. kişilerin de eşcinsel olabileceklerini hatırlatmak için alanlardayız! Homofobi probleminin sadece lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender kişilerin değil aynı zamanda heteroseksüel kadın ve erkeklerin de meselesi olduğu gerçeğinin bilincindeyiz. Çalışma hayatında cinsiyet temelli ayrımcılıklar, görünmez bir şiddet olarak işçileri/memurları baskı altına almaktadır. Sendikalar lezbiyen ve gey işçileri/memurları görmezden gelerek, varolan bu baskıya ortak olmamalıdırlar. İşçileri/memur lezbiyen ve gey işçi ağının oluşturulması ve daha yaşanılır bir hayatı birlikte yaratmak için gereklidir! Eşcinsel olmayan işçileri/memurları da dayanışmaya çağırıyoruz.

1 Mayıs vesilesi ile, 21. yüzyılda ülkemizde halen yürürlükte olan Ceza Yasası’nda Fasıl 154’ün eşcinsel ilişkiyi suç olarak tanımlayan ilgili maddelerinden utanç duymaktayız. Ceza yasasının derhal değiştirilmesini talep ediyoruz!

Mücadelemize destek veren herkesi 1 Mayıs 2009, saat 17:30’da Terminal’de buluşup ara bölgedeki Taksim sahasına bizimle yürümeye davet ediyoruz.

Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği

Scroll to Top