Kuzey Kıbrıs: tutuklanan erkeklere karşı bütün suçlamaları iptal et

Kuzey Kıbrıs: Gey karşıtı 171. madde altında tutuklanan erkeklere karşı bütün suçlamaları iptal et; Avrupa’da eşcinselliği suç sayan son maddeyi yürürlükten kaldır.

14, 15 ve 16 Ekim 2011 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta eşcinselliği suç sayan Fasıl 154 Ceza Yasası’nın(1929) 171. Maddesi altında 2 grup erkek tutuklanmıştı. 171. Madde İngiliz Koloni Yönetimi döneminde düzenlenmiş olup, Avrupa Konseyi bölgesinde hem-cins yetişkin erkekler arasında rızaya dayalı cinsel ilişkiyi suç sayan tek hukuki hükümdür ve 5 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. 1998 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti Parlementosu rızaya dayalı hem-cins ilişkiyi suç olarak düzenleyen 171. Maddeyi yürürlükten kaldırmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Modinos ve Kıbrıs (1993) davasında 171. Madde’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. Maddesi’ni (özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı) ihlal ettiğine açıkça karar vermiştir. Bu da mahkemenin daha önce vermiş olduğu kararlar ile tutarlıdır –  Dudgeon ve Birleşik Krallık (1981); Norris ve İrlanda (1989). Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin Toonen ve Avusturalya (1994) kararında belirtildiği gibi Uluslararası Medeni ve Politik Haklar Sözleşmesi’nin 17. Maddesini de (özel ve aile yaşamına keyfi veya hukuka aykırı müdahaleden korumak) ihlal etmektedir.

Tutuklanarak gözaltında alınan yedi kişiden en az ikisinin, tutukluluk sürelerince polis gözaltında kötü muameleye maruz kaldıkları iddiası vardır, ki bunun acil ve bağımsızca sorgulanması ve konuya dair sorumluluğu olanların acilen yargıya huzuruna çıkarılmaları gerekmektedir.

Uluslararası Af Örgütü; İnsan Hakları İzleme Örgütü; Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği – Avrupa Bölgesi (ILGA-Europe);  Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu (IGLHRC); ve Homofobiye Karşı İnisiyatif Derneği 171. Madde altında kavuşturmaları devam eden kişiler aleyhindeki suçlamaların derhal geri çekilmesini ve 171. Madde’nin acilen yürürlükten kaldırılması için çağrıda bulundu.

Nicola Duckworth
Avrupa ve Merkez Asya Programı Direktörü
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International)

Graeme Reid
Direktör 
Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Transcinsel Hakları Pragramı
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch)

Evelyne Paradis
Yönetim Direktörüı
Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnsterseks Derneği – Avrupa Bölgesi (ILGA-Europe)

Jessica Stern
Program Direktörü 
Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu (the International Gay and Lesbian Human Rights Commission – IGLHRC)

Reşat Şaban
Yürütme Kurulu Üyesi
Homofobiye Karşı İnisiyatif (Initiative Against Homophobia)

Scroll to Top