19 Örgütten Şerife Ünverdi’ye Açık Mektup

Sayın Şerife Ünverdi,

Günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan, eşitlikten, katılımdan ve sonuç almaktan uzak Kadın Çalışmaları Dairesi’ni açma girişiminizi hayret ve esefle izliyoruz. Hatırlamıyorsunuz ama bu Yasa daha onaylandığı gün, çalışamayacağı anlaşıldığı için işlevselleştirilmemişti.

Bizler, kadın örgütleri, dernekler, sendikalar, siyasi partiler, üniversiteler olarak eşitliği sağlayacak ve daim kılacak, çağdaş ve geleceğe taşınabilir yasa ve kurum önerileri hazırladık; devletin her kademesine sunduk.

Meclisteki rafları dolduran önerilerimizi görmezden geldiniz. Bizi ve çalışmalarımızın tümünü dışladınız. Oysa toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bilfiil etkilenen bizleriz. Neye ihtiyacımız olduğunu biz biliyoruz; ama siz, tepeden ve dayatmacı bir anlayışla devam ettiniz.  Bu yasanın toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran ne yeterliliği ne de yetkisi vardır.

Biz, önce kadınlar, sonra cinsiyet eşitsizliğinden bilfiil etkilenenler ve eşitsizliği umursayanlar olarak bu daireye inanmıyoruz. On yıl önce yasası geçen bu daire, günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır.

–          Bu daire ancak partizanca istihdam yapar

–          Yeni partili müdürler atayıp müşavir sayısını artırmaya yarar

–          Siyasi ve kamu işlerindeki hantallığı artırır

–           Kadına karşı şiddeti daha da görünmez kılar

–          Sığınma evi ihtiyacını erteler

–          Eşit işe eşit ücret talebini hasıraltı eder

–          AB  uyum çalışmalarını kesintiye uğratır

–          Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne aykırı kalmayı devam ettirir

–          Kadın düşmanı yasaların üstünü örter

–          Ceza yasasının ucube yapısını korumaya devam eder

–          Risk altındaki çocuklar ve kadınlarla ilgili sorunların devamlılığını garantiler

–          Eğitim sistemindeki ataerkil zihniyeti pekiştirir

–          Ücretsiz bakım hizmetleri ile ilgili yapılması gereken düzenlemeleri geri plana iter

–          Gece kulüplerine, kadınların istismarına, mal gibi alınıp satılmalarına göz yumar.

İçinde yaşadığınız eşitsizliğin farkında olmayan “bir kadın bakan” olarak şimdi lütfen bize açıklayın: Kadının geleneksel rolünü pekiştiren, kadını “eş ve anne” olma kalıpları dışına çıkarmayan ve eşitsizliğin devamına göz yuman bu düzenlemeyi nasıl kabul edebiliyorsunuz?

Unutmayın ki, toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti, bu alanda çalışma yapan örgütler dışlanarak sağlanamaz. Bu ülkede, 2007’den beri gerçek ihtiyaca cevap verecek “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması”nın kurulması için gerekli öneri ve çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdik. Türkiye’de, Güney Kıbrıs’ta ve dünyanın birçok yerinde uygulanan, AB direktifleri ve BM raporlarıyla işlevselliği vurgulanan bu mekanizmayı kurmak yerine, hiç kabul görmemiş Kadın Çalışmaları Dairesi’ni yürürlüğe sokarak yanlış bir adım attığınıza inanıyoruz. Sizi gerçek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak ve ihtiyaca cevap verecek bir Mekanizma kurmaya davet ediyor; bizlerin desteğini ancak böyle bir adım atarak alabileceğinizin altını çiziyoruz.

 1. Akova Kadınlar Derneği
 2. BASIN-SEN
 3. ÇAĞ-SEN
 4. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu
 5. Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği
 6. Feminist Atölye
 7. Fikrin ve Hukukun Üstünlüğü Hareketi
 8. Kuir Kıbrıs Derneği (Homofobiye Karşı İnisiyatif)
 9. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası
 10. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği
 11. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı
 12. Kıbrıs Türk Kadın Dayanışma Konseyi
 13. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
 14. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
 15. Sınırı Aşan Eller
 16. Sosyal Riskleri Önleme Vakfı
 17. Yurtsever Kadınlar Birliği
 18. CTP-BG Kadın Örgütü
 19. TDP Kadın Örgütü
Scroll to Top