Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs Atölye Çalışması Düzenledi

Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs Atölye Çalışması Düzenledi

Dün (29.09.2019), Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Kıbrıs Sivil Alan’da ortak anlaşma metni hazırlamak adına bir atölye çalışması düzenledi. Bu etkinlik, iki örgütün bir yandan Kıbrıs’ın genelinden LGBTİ+ mücadelesinin zaman içerisindeki ilerleyişini görmelerine yardımcı olurken, diğer yandan da ortak yanlarını konuşmalarına olanak sağladı. Bu sayede Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept LGBTİ Cyprus ortak paydada daha sürdürülebilir bir savunuculuk gerçekleştirebilmeyi hedeflemektediler.

Kuir Kıbrıs Dernek aktivistleri, tüm gün boyunca atölye çalışmasının kolaylaştırıcılığını yapan ve ortak çalışmalarımızda zemin hazırlamamızda katkı sağlayan Selen Lermioğlu ve Elena Sophocleous’a çok teşekkür ettiklerini belirtirken, aynı zamanda Kuir Kıbrıs Derneği olarak her daim çalışmalarında çeşitliliğe ve kesişimselliğe önem verdiklerini bir kez daha vurguladılar.

Son olarak da çalışmalarına katkı sağlamak isteyen herkese derneklerinin kapısının açık olduğunu söylediler.

Scroll to Top