Kuir Kıbrıs Derneği, `Dayanışma Hattı` Eğitimini Gerçekleştirdi.

 

(Lefkoşa, 22.11.2019) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+HAYAT” Projesikapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, takipçilerineve Kuir Kıbrıs psikologlar ağına yönelikdüzenlediği ilk Dayanışma Hattı Eğitimi 21 Kasım 2019 Perşembe günü İnsan Hakları Evi’nde gerçekleşti.

Dayanışma Hattı Eğitimi,  Göteborg Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı ve Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevlisi olan Hans Knutagård tarafından gerçekleşti. Knutagård sosyal hizmet alanında hem ulusal hem de uluslararası boyutta pratik ve akademik olarak yaklaşık 40 yıldır çalışmaktadır. Knutagård, Avrupa Konseyi, UNICEF, UNAIDS ve UNDCP’de uzman danışman olarak görev yapmıştır. Egitime, Mahmoud Azzam da teorik bilgileri ve fasilitatörlüğü ile katkı koymuştur.  10 kişinin katılımını hedefleyen eğitim, 23 kişinin katılımı ile başarılı bir şekilde gerçekleşti. Eğitime, Kuir Kıbrıs Dayanışma hattı gönüllüleri, Kuir Kıbrıs Psikologları ağı üyelerimiz ve sosyal hizmet uzmanları gönüllülerimiz katılmıştırlar.

Eğitimin ilk yarısında, şiddetin çeşitleri konusunda teorik bilgiler ve örnekler aktarıldı. Knutagård, ayni zamanda belirtilen konularla ilgili Dayanışma Hattı spesifiğinde yapılması gerekenlerin neler olduğuna dair bilgiler aktardı.Öğleden sonra gerçekleşen eğitimin ikinci yarısında ise, seks işçiliği ve LGBTİ+, tecavüz, ve LGBTİ+lara karşı cinsel şiddet alanlarında teorik bilgiler ve örnekler aktarıldı. Eğitim, Hans Knutagård ve Mahmoud Azzam tarafından anlatılan teorik bilgiler, hazırlanan vakalar üzerinde grup çalışmaları yapılarak devam etmiştir. Eğitim, dayanışma hattında doğrudan hizmet vereceklere ve hattın doğru kullanılması ve doğru yönlendirilmelerin zamanında yapılabilmesi adına faydalı olmuştur. Dayanışma Hattı Eğitimi, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.

Scroll to Top