Staj Programı

Kuir Kıbrıs Derneği – Staj Programı Nedir?

Bu staj programı, Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI” Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında uygulanan bir programdır. Bu program, LGBTİ+ mücadelesinin parçası olup, Kuir Kıbrıs’ın organizasyonlarında katkı sağlayabilecek ve dernek çalışanları, üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte hareket etme isteğine sahip stajyerlerin alındığı programdır.

Şimdiye kadar iki kez çağrıya çıkılmış olan staj programında, proje sonuna kadar çağrılar düzenli aralıklarla çıkılmaya devam edecektir. Eğer çağrılarımızı takip etmek istiyorsanız, websitemizin ilanlar kısmına bakabilirsiniz.

Stajyerlerden beklenen başlıca roller şunlardır;

Ofis çalışmalarında dernek çalışanlarını desteklemek, yürütülen projelerin faaliyetlerinde aktif rol almak, dernek içi eğitimlerin organizasyonlarında ve fon geliştirme faaliyetlerinde yer almak, haber bülteni hazırlamak, internet sitesi ve sosyal medya yayıncılığında iletişimden sorumlu ekip ile işbirliği içerisinde çalışmak, medya takibi ve raporlama üzerine yürütülen çalışmalara destek olmak.

Geçmiş staj programlarımızdan bir kaç kare:

           

           

Scroll to Top