Gece Kulüpleri İle İlgili Ortak Açıklama


Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 tedbirleri kapsamında Gece Kulüplerinin faaliyetleri Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar neticesinde bir süre önce durdurulmuştu.  Sn. İçişleri Bakanı tarafından da beyan edildiği üzere bu mekanlarla ilgili denetimlerin sıklıkla yapılması ve salgından korunmak amacı ile yeni bir karar alınana kadar kapalı olmaları umut verici olmakla birlikte, bizler insan ticareti alanında çalışan sivil toplum örgütleri olarak 20 Nisan 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na meseleyle ilgili bilgi alabilmek adına bir dilekçe ilettik.  Tarafımızca Bakanlığa iletilen dilekçe ile aşağıda belirtilen konulara yönelik yetkililerden bilgi talebinde bulunduk:
1. Gece Kulüplerinde çalışan kadınlar şu anda nerede ikamet etmektedir?
2. Kadınların gıda, sağlık, özbakım gibi özel gereksinimleri nasıl karşılanmaktadır?
3. Kadınların ücretleri düzenli ve yasal mevzuata uygun bir şekilde ödenmekte midir?
4. Kadınların aileleri veya diledikleri kişiler ile şahsi münasebetleri nasıl tesis edilmektedir?
5. Kadınların sosyal yardım mekanizmaları ve/veya sivil toplum örgütlerine erişimi nasıl sağlanmaktadır?
6. Ükeden ayrılmak istediklerini beyan eden kadınlar ile ilgili ne gibi işlemler yapılmaktadır?
Yukarıda cevabını talep ettiğimiz sorulara ek olarak, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı’nın insan ticareti mağdurlarına destek olmak amaçlı birlikte yürüttüğü proje kapsamında adli yardım verebilmek adına Gece Kulüpleri’nde çalıştırılan kadınlara danışma hattımızın numarasının (Tel No: 0542 862 00 60) İçişleri Bakanlığı altında faaliyet gösteren Gece Kulüpleri Komisyonu tarafından iletilmesi yönünde talebimiz olduğunu da ilgili bakanlığa ayrıca ilettik.
Bizler alanda çalışan sivil toplum örgütleri olarak hatırlatmak isteriz ki Gece Kulüplerinde çalıştırılmakta olan kadınların insan ticareti mağduru olabileceklerine ilişkin tespitler İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Gece Kulüpleri Çalıştayı Sonuç Raporu’nda belirtilmiştir. Raporda yer alan tespitlere göre, Gece Kulüpleri insan ticaretine zemin hazırlamakta ve kadınlar pasaportlarının polis tarafından muhafaza edilmesi, serbest dolaşım hakları ihlal edilmesi ve çalıştırıldıkları yerlerde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalmaları gibi çeşitli hak ihlallerine maruz bırakılmaktadırlar. Diğer yandan, kadınların sürekli bir biçimde tehdit ve baskı yöntemiyle çalıştırıldıkları ve İş Yasası’ndan doğan birçok haklarının da göz ardı edilerek insan ticareti mağduru oldukları bilinmektedir. Hayatın normal akışında dahi birçok ağır insan hakkı ihlallerine maruz kalan kadınların özellikle içinden geçtiğimiz bu süreçte daha fazla risk altında oldukları aşikardır.
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubunun (GRETA) insan ticaretine dair yaptıkları 2 Nisan tarihli açıklamada insan ticareti mağduru olan kesimlerin COVID-19 sebebiyle destek mekanizmalarına erişimlerinin oldukça kısıtlandığını ve insan tacirlerinin bunu kullanıp, daha fazla mağduriyete yol açtıklarını gözlemledikleri belirtilmiştir. Bizler, ülkemizde insan hakları ihlallerinin tespitine yönelik etkin bir denetim yapılmazsa özellikle Gece Kulüpleri bağlamında bu riskin oldukça yüksek olduğunu beyan ederiz.
Yukarıda beyan ettiklerimiz ışığında konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiririz.

Scroll to Top