Kuir Kıbrıs Derneği, Akıl Sağlığı Kitapçığı yayımladı

Kuir Kıbrıs Derneği, Akıl Sağlığı Kitapçığı yayımladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi “Akıl Sağlığı” başlıklı bir kitapçık yayımladı.  

Kıbrıs’ın kuzey kesiminde LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak ve ayrımcılığı engellemek amacıyla yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi, Aralık 2018’de başladı ve ilk iki yılını neredeyse doldurmak üzeredir. Proje kapsamında dört ayrı kitapçık yayımlanması hedeflenmektedir. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde militarizm ve LGBTI+ mücadelesini konu alan ve dört temel başlıktan oluşan ilk kitapçık Mayıs 2020’de yayımlanmıştı. LGBTİ+ akıl sağlığını konu alan ikinci kitapçık ise Kasım 2020’de yayımlanmış olup beş temel başlıktan oluşmaktadır.

Kitapçığın ilk bölümünde Tarihsel Bağlamda Eşcinsellik, Transgender ve Cinsiyet Uyumsuzluğu konusu ele alındı. İkinci bölümde, LGBTİ+ Gençliğin Akıl Sağlığı incelendi. Üçüncü bölümde Açılma sürçlerine değinilirken; dördüncü bölümde ise LGBTİ+ ve Romantik İlişkilere  yer verildi. Son olarak beşinci bölümde LGBTİ+’lar için LGBTİ+fobi ile başa çıkma stratejileri ve koruyucu faktörler sunuldu.

LGBTİ+’lar, yaşamın her evresinde bazense daha doğmadan başlayan veya öldükten sonra bile devam edebilen çeşitli ön yargılara, ayrımcılıklara, damgalamalara, ve şiddete maruz kalabilmektedir. Haliyle bu durumlarla baş etmek zorunda kalmak kişilerde sadece fiziksel sağlığı değil akıl sağlığını da ciddi şekilde olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bireysel gibi görünen sağlığın toplumsal yapıyla fazlasıyla bağlantısı bulunmakta ve toplumsal baskılar yüzünden kişilerin akıl sağlığı da olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle akıl sağlığı üzerine oluşturulmuş bu kitapçık hem üzerinde çok fazla durulmamış olan LGBTİ+ akıl sağlığı konusunu ele almayı, hem de akıl sağlığı alanında literatüre yeni bir kaynak kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kitapçığın tümüne www.queercyprus.org/tr/akil-sagligi-kitapcigi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

//son

Scroll to Top