Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Eğitimini Tamamladı

 Kuir Kıbrıs Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Eğitimini Tamamladı

(Lefkoşa, 03.05.2021) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik düzenlediği yedinci kapasite geliştirme eğitimini “Cinsel Şiddetle Mücadele” alanında düzenledi. Eğitim, 3 ayrı günde atölye çalışması şeklinde düzenlendi ve son atölye çalışması 2 Mayıs 2021 Pazar günü Cinsel Şiddetle Mücadele için yol haritası oluşturulması ile tamamlandı.

Cinsel Şiddetle Mücadele üzerine gerçekleşen Kapasite Geliştirme Eğitimi, Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik olup, Derneğin gönüllülerinin Cinsel Şiddetle Mücadele konusunda bilgilerini artırmak ve savunuculuk çalışmalarının temelini oluşturmayı hedeflemekteydi.

11 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleşen eğitimin ilk oturumda, cinsel şiddetin ne olduğuna ve cinsel şiddet başlığı altındaki temel kavramlara ve prensiplere değinildi. İlk günün ardından 30 Mart 2021 Salı günü gerçekleşen ikinci oturumda ise cinselleştirilmiş şiddet ve kurumsal olarak gerçekleşen cinsel şiddet üzerine konuşuldu. Konu anlatımı ile birlikte  sorunun çözümlerine yönelik tartışmalarla gerçekleşen oturumlarda  ayrıca cinsel şiddetten hayatta kalanlara yönelik yaklaşımlar üzerine de bilgilendirme yapıldı.

Son oturumun gerçekleştiği 2 Mayıs 2021 Pazar günü, Kuir Kıbrıs Derneği’nin cinselleştirilmiş şiddet üzerine nasıl savunuculuk yapabileceği tartışılıp, ‘yasa’, yapı ve kültür başlıkları altında Cinsel Şiddetle Mücadele Strateji Dokümanı oluşturuldu.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, cinsel şiddetle mücadeleyi Dernek olarak önemsediklerini ve toplumsal önyargılar nedeniyle cinsel şiddetin yaygın olarak toplumda konuşulmadığını belirtti. Cinsel şiddetten hayatta kalan kişilerin yalnız veya yanlış olmadıklarını ve dayanışma için Kuir Kıbrıs Derneği Dayanışma Hattı’na ulaşabileceklerini ekleyerek bu sorunla mücadele etmek için savunuculuk çalışmalarını da artıracaklarını vurguladı.

//son

Scroll to Top