Kuir Kıbrıs Derneği temsilcileri Fazilet Özdenefe`yi ziyaret etti.

Kuir Kıbrıs Derneği, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’yi ziyaret ederek, Kuir Kıbrıs Derneği’nin son zamanlarda sağlık ve eğitim üzerine gerçekleştirdiği araştırma sonuçları ve LGBTİ+’lara yönelik artan şiddet hakkında bilgilendirmelerde bulundu.  

Kuir Kıbrıs Derneği,  son zamanlarda müfredat boşluk analizi çalışmaları kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda kullanılan ders kitaplarının toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+ kapsayıcılığı bağlamında içerik analizi  yöntemi ile kullanılarak incelendiğini ve sonuçların toplumsal cinsiyet kalıp yargıları besleyen, cinsiyetçi yaklaşımı destekler nitelikte olduğunun altını çizildi. Bu çalışmaya ek olarak, sağlık çalışanları ve öğretmenlerin LGBTİ+’lara yönelik bilgi, tutum ve mitlerine yönelik geniş çaplı bir tutum araştırması yapıldığı ve ortaya çıkan sonuçlar ışığında her iki sektöre yönelik eğitim modülleri hazırlanmakta olduğunu aktarıldı. 

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise konuşmasında, toplumda LGBTİ+’lara yönelik hoşnutsuzluk, ayrımcılık, nefret söylemi ve şiddetin giderek artmasının kaygılandırıcı olduğunu vurguladı. Çağdaş toplum standartlarına ulaşılması için LGBTİ+’ların ve diğer tüm dezavantajlı grupların eğitim, sağlık, çalışma, istihdam ve yaşamın diğer tüm alanlarındaki hak ve özgürlüklere erişiminin güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Özdenefe, herkesin eşit şekilde yaşayacağı bir ülke yaratılması için çalışmalar sürdüreceğinin de taahhüdünü verdi.

Scroll to Top