Kuir Kıbrıs Derneği, “Sağlık Çalışanlarının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” araştırmasını yayınladı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleşen “Sağlık Çalışanlarının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” başlıklı araştırma basıldı ve çevrimiçi olarak yayınlandı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Proje kapsamında gerçekleştirilen “Sağlık Çalışanlarının Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları” araştırması basıldı ve çevrimiçi olarak yayınlandı.

Raporun İçeriği ve Kapsamı

Bu araştırmada LGBTİ+ kapsayıcı müfredatının oluşturulması için sağlık sektörüne yönelik Kıbrıs’ın kuzeyindeki sağlık çalışanlarının LGBTİ+’lara yönelik tutumlarını değerlendirmek için LGBTİ+’lara yönelik tutum ölçeği ve duygu termometresi kullanıldı. Ayrıca, bilginin bir göstergesi olarak LGBTİ+’lara ilişkin mitlere olan inanış, sağlık hizmeti ortamında LGBTİ+’lara yönelik tutumlar, LGBTİ+’lara yönelik sağlık alanındaki eşitsizlikler hakkında bilgi ve eğitim ile ilgili sorulara yer verildi. Ek olarak, LGBTİ+ danışanlar/hastalarla etkiletişimde kullanılan ifadelere dair sorulara yer verildi. Son olarak, demografik özellikler ve LGBTİ+ konularında geçmiş eğitim ve çalışma deneyimine ilişkin sorular soruldu. Bu araştırma Prof. Dr. Shenel Hüsnü Raman ve araştırma asistanları Uzm. Psk. Ziba Sertbay ve Uzm. Psk. Kaan Berkan tarafından yürütüldü. Veriler bir danışmanlık ve araştırma merkezi tarafından 2022-23 yılları arasında 4 aylık bir süre boyunca hekimler, diş hekimleri, hemşireler, klinik psikologlar ve fizyoterapistlerden toplandı.

Her 10 Sağlık Çalışanından 4’ü Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Değil!

Bulgular sağlık çalışanlarının görece olumlu tutumlara sahip olduğunu göstermektedir. Ancak 10 katılımcıdan 4`ünün LGBTİ+ terminolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı ve yarısından fazlasının eşcinselliği “suç” olmaktan çıkaran “yasal değişiklikten” haberdar olmadığı öne çıkan bulgular arasındadır.

Mitlerle Mücadele için Sağlık Çalışanları LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi Talep Ediyor!

Katılımcıların neredeyse yarısı cinsel yönelimin terapiler veya teşviklerle değiştirilemeyeceği konusunda net bir bilgiye sahip değildir. İnterseks konusunda ciddi bir bilgi kirliliği olduğu ortaya çıkarak, bunun ortadan kaldırılmasının gerekliği ortaya konuldu. Katılımcıların %72’si LGBTİ+ konularında herhangi bir eğitim almadıklarını belirtirken, %83’ü eğitim almak ve bilgilerini geliştirmek istemesi en çarpıcı verilerden birisidir.

LGBTİ+ Kapsayıcı Politikalar ve Ayrımcılık Karşıtı “Yasaların” Gerekliliği

Sağlık çalışanlarının mitlerle olan inanışları, LGBTİ+ meseleleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve bu konuda eğitim almak ve bilgilerini geliştirme yönünde verdikleri olumlu yanıtlar ele alındığında sağlık alanında LGBTİ+’lara yönelik önyargı ve ayrımcılığın önüne geçmek ve bunu sürdürülebilir kılmak için LGBTİ+’lara ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim ve öğretim programlarının hayata geçirilmesi, ayrımcılık karşıtı “yasaların” yürürlüğe konması, bunların uygulanması ve denetlenmesindeki eksikliklerin giderilmesi daha kapsayıcı bir sağlık sistemi yaratacaktır.

Rapor hakkında daha fazla bilgi için…

Araştırma raporunun tamamına ulaşmak için çevrimiçi olarak https://rb.gy/3pcds bağlantısı üzerinden Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesindeki raporlar kısmını ziyaret edebilir veya derneğimizi ziyaret ederek raporun basılı kopyasını temin edebilirsiniz. Ayrıca araştırma hakkında daha fazla sorunuz varsa veya derneğe ulaşmak isterseniz +90542 858 58 47 numarası üzerinden veya info@queercyprus.org mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top