Kuir Kıbrıs Derneği, “Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi” araştırmasını yayınladı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleşen “Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi” başlıklı araştırma basıldı ve çevrimiçi olarak yayınlandı.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlamaktadır.  Bu çerçevede, gerçekleştirilen “Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi” adlı araştırma, önemli veriler içermekte ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ konularının eğitim müfredatında nasıl işlendiğini değerlendirmektedir.

Araştırmanın Kapsamı ve İçeriği

Bu araştırmada, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kullanılan ders kitaplarının LGBTİ+ farkındalığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendirilmesi amaçlandı. İçerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılan tüm ders kitapları evreni oluştururken, örneklem seçimi ise uzman görüşleri gözetilerek 48 ders kitabıyla sınırlandı. Araştırma, uzman öğretmen Yasemin Taneri ve araştırma danışmanı Çağrı Peköz tarafından yürütüldü. Veri toplama aşamasında ise Damla Kodan, Kayra Gutan, Raşit Kutlu ve Yassine Chagh görev aldı.

Okul Kitaplarının Heteronormatif ve Cinsiyetçi Yaklaşımları Var!

Elde edilen bulgular ışığında, hiçbir sınıf düzeyinde LGBTİ+ kapsayıcı bir içerik olmadığı ve kitapların heteronormatif ve cinsiyetçi bir yaklaşımla hazırlandığı görüldü. Özellikle ilkokul düzeyindeki kitaplarda toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını besleyen, cinsiyetçi ve tektipleştirici atamalara rastlandı.

Sınıf Düzeyi Arttıkça Cinsiyetçilik ve Heteronormatif Dayatmalar İçeren Görsel ve Metinler Azalıyor!

Sınıf düzeyi arttıkça cinsiyetçilik ve heteronormatif dayatmaları içeren görsel ve metinlerin azaldığı görüldü, lise düzeyinde ise sosyoloji ve psikoloji kitaplarında kapsayıcılık bağlamında birtakım verilere ulaşıldı. Feminizm, şiddet, toplumsal cinsiyet, ırkçılık gibi insan hakları ve çeşitlilikle bağlantılı konu başlıklarının işlendiği bu iki kitapta, LGBTİ+ kapsayıcılığına dair bir veriye ulaşılmadı.

Rapor hakkında daha fazla bilgi için…

Araştırma raporunun tamamına ulaşmak için çevrimiçi olarak bağlantısı üzerinden Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesindeki raporlar kısmını ziyaret edebilir veya derneği ziyaret ederek raporun basılı kopyasını temin edebilirsiniz. Ayrıca araştırma hakkında daha fazla sorunuz varsa veya derneğe ulaşmak isterseniz +90 542 858 58 47 numarası üzerinden veya info@queercyprus.org mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top