Kuir Kıbrıs Derneği yeni “Birlikte Daha Güçlü” Projesini Tanıttı

(Lefkoşa, 06/11/20) ILGA Europe (ILGA-EU) tarafından LGBTI toplulukları için sosyo-ekonomik engelleri aşması için “Geride Kimse Kalmadı” Fonu kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen ‘Birlikte Daha Güçlü Projesi’ başlıklı yeni proje 6 Kasım Cuma günü saat 11:00’da İnsan Hakları Evin’de proje tanıtım basın toplantısı gerçekleştirdi. 

“Birlikte Daha Güçlü Projesi” Proje Koordinatörü Melek Gürpınar, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sosyo-ekonomik düzeyde savunmasız olan LGBTİ + topluluğunu güçlendirmek için Kuir Kıbrıs tarafından verilen mücadeleye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Birlikte Daha Güçlü Projesi”, Ağustos 2020’de başlamış ve 1 yıl boyunca sürecektir.

 

“Birlikte Daha Güçlü Projesi”, Proje Koordinatörü Melek Gürpınar, basın mensuplarına projenin ilk basın konferansına katılımlarından dolayı teşekkür etti ve konuşmasında 27 Ocak 2014 yılında eşcinselliğin Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde suç olarak nitelendirilmesinin sonlandırıldığını hatırlatarak, 9 Mart 2020 tarihinde iste Nefret Söylemi’nin suç olarak nitelendiriliğinin altını çizdi. Gürpınar, 2008 yılında oluşturulan derneğin faaliyetleri nedeniyle LGBTİ+ haklarının kademeli olarak daha fazla kabul görmeye başladığına değindi. Bu faaliyetlerin bir kısmını, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, uygulaması tamamlanmış ve uygulanmakta olan şu projeler oluşturmaktadır: “Konuşulmayan” Projesi CCMC tarafından, Kuir Kıbrıs Derneği ve Thomson Foundation işbirliğiyle yürütülmüştür (2015-2017); “Renklerin Çeşitliliği” (2018-2021) projesi Aralık ayında başladı ve kapasite geliştirme üzerine odaklanmaktadır;  “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi” Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 2.5 yıl süreceğini ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde insan ticaretine maruz kalan LGBTİ+lar üzerine odaklanmaktadır ; Son olarak da “Birlikte Daha Güçlü Projesi” Ağustos 2020’de başlamış ve 1 yıl boyunca sürecektir. Proje, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sosyo-ekonomik düzeyde savunmasız olan LGBTİ + topluluğunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Birlikte Daha Güçlü Projesi, LGBTİ+’ların yaşadığı sosyo-ekonomik problemlere dair farkındalığın artırılmasını, LGBTİ+’ların sosyo-ekonomik açıdan savunmasız durumda olan ve risk altında bulunanların seslerini yükseltmek için teknik kapasitenin geliştirilmesi ve savunuculuk faliyetlerinin sürdürülmesi için bir platform oluşturulması ve son olarak, potansiyel LGBTİ+ mağdurları ve risk altındakilere verilecek istihdam danışmanlığı ile haklara erişimini geliştirmeyi hedeflemekte olduğu aktarıldı.

 

Gürpınar, Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikleri şöyle sıraladı; Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+ların istihdama erişiminin haritalandırma, LGBTİ+’lar ile odak grup toplantısı, haritalandırma çalışmasının raporunun basım ve yayımı, Haritalama çalışmasına dayalı sosyo-ekonomik durumda savunmasız olan LGBTİ+’lar ile savunuculuk planı eğitimi, STK, sendikalar, esnaf ve zanaatkarlar odasına ittifak kurma ziyaretleri gerçekleştirmek, İşgücü ve LGBTİ+’lar kapsayıcı barınma hakkında kapsamlı yasa hazırlanması konusunda politika oluşturmadan sorumlu yerel birimler ile savunuculuk ziyaretleri gerçekleştirmek, Sosyal yardım departmanı için eğitim ve proje kapsamında ücretsiz istihdam danışmanlığı ve sosyal yardım hizmetleri sağlamak.

Scroll to Top