Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi

Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi

Sosyal hizmet çalışmaları toplumdaki sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal bütünleşmeyi, bireylerin güçlendirilmesini ve özgürleşmelerini destekleyen uygulama ve teori temelli bir meslek disiplinidir. Bu eğitim, en temel ilkeleri insan onuru ve haysiyetine saygı, zarar vermeme, çeşitliliklere saygı, insan haklarını koruma ve sosyal adaleti sağlama ilkeleriyle uygulamalı ve teorik çalışmalar yürüten sosyal hizmet uzmanlarının cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde farkındalık ve bilgilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Eğitim alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılacak sunumlar ve vaka paylaşımlarıyla ilerleyecektir.

Eğitim, ILGA-Europe tarafından ‘Geride Kimse Kalmadı’ fonu kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından LGBTİ+’ların istihdama erişimini güçlendirmek ve sosyo-ekonomik alanlarda varolan zorlukları ortaya koymak amacıyla yürütülen ‘Birlikte Daha Güçlü’ projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Eğitim 20 kişiyle sınırlıdır, lütfen kaydınızı en geç 29 Mart tarihine kadar  bu tıklayarak yapınız.

Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Scroll to Top