Ocak Medya Takip Raporu-2021

Kuir Kıbrıs Derneği – Renklerin Çeşitliliği Projesi

Aylık Medya Takip Raporu

Ocak 2021

Zaman Aralığı: 01.01.2021 – 31.01.2021

Ocak Ayı’nda 13 haber LGBTİ+ konularını içermekteydi. Çevrimiçi ve Basılı taranan gazetelerdeki bu haberlerin:

  • 7 tanesi olumlu,
  • 1 tanesi olumsuz,
  • 5 tanesi basın bildirisi, olarak sınıflandırıldı.

Çevrimiçi taranan gazetelerden:

  • Gazedda Kıbrıs (GK) tarafından, 1 olumlu haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere veya basın bildirisine rastlanmadı.
  • Kıbrıs Postası’nda (KP) ise 1 olumlu ve 2 basın bildirisi haber yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Gündem Kıbrıs (GN) gazetesinde 1 olumlu ve 1 olumsuz habere rastlanırken bu gazetede basın bildirisine rastlanmadı.

Basılı taranan gazetelerden:

  • Yenidüzen (YD) tarafından, 1 olumlu ve 1 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.
  • Kıbrıs Gazetesi’nde (KG) ise, 3 olumlu, 2 basın bildirisi yayınlanırken, bu gazetede olumsuz habere rastlanmadı.

Basın Bildirileri: Basın bildirilerinin tümü olumlu olarak değerlendirildi. Basın bildirilerinin 1 tanesinin kaynağı Kuir Kıbrıs Derneği olurken, diğer 2 tanesinin kaynağı ise İlgili Sivil Toplum Örgütleri oldu. Basın Bildirileri Kuir Kıbrıs’ın faaliyetlerini veya açıklamalarını ve ilgili sivil toplum örgütlerinin etkinliklerini duyuran haber niteliğini taşımaktalardı.

Olumlu Haberler: Toplamda 7 tane olan olumlu haberlerin, yedisi de insan haklarına duyarlı ve saygılı haber olarak değerlendirildi. Haberlerin bulunduğu kategoriler incelendiğinde haberler 2 tane “Dünya”, 1 tane “Kıbrıs”, 1 tane “İç Haber”, 1 tane “Yaşam”,  1 tane “Serbest Kürsü” ve  1 tane “Yorum Haber” olmak üzere toplamda 6 kategori ve 1 tane haber de aktüel etiketi ile yer aldı. Ayrıca, haberler kaynakları incelendiğinde, bu haberlerin kaynakları Türkiye ve dünya gazeteleri, yerelden gazeteciler, köşe yazarları, ve psikologlar oldu.

Olumsuz Haberler: 1 adet olan olumsuz haber hem ayrımcı dil hem de ön yargıyı besleyen haber olarak değerlendirildi. Haberin kaynağı belirtilmemiştir.

Ocak Ayı Genel Değerlendirme

Ocak Ayı’nda çok az sayıda LGBTİ+ içerikli habere raslandığından dolayı dikkat çeken haberler ayın genelinde değerlendirildi. Ayın ilk haftasında Gündem Kıbrıs’ta yer alan “19 Yıllık Karısı Erkek Çıktı!” ve yine Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan “Nişanlımın İtirafı” başlıklı haberler ayın dikkat çekenleri oldu.

1) 2 Ocak’ta Gündem Kıbrıs’ta “19 Yıllık Karısı Erkek Çıktı!” başlıklı haber hem ayrımcı dil içeren hem de ön yargıyı besleyen haber niteliği taşımasından dolayı olumsuz haberler arasında yer aldı.

Haberde Belçika’da yaşanan bir olaya yer verilmiştir. Haberde eşinin trans kadın olduğunu öğrenen bir kişiyi ve onun gözünden durumun aktarılışı yer aldı. Haberin başlığında kullanılan dil ayrımcı dile örnek olurken, içerikte sadece transfobik eşin anlatımına yer verilmiştir. Konunun kaynağının transfobik eşin olması ayrıca eş tarafından söylenen sözlerin ön yargıyı besler nitelikte olması da  hak odaklı habercilik ilkelerine uymamaktadır bu nedenle bu haber ayın dikkat çeken olumsuz haberleri arasında yer aldı.

“Ancak karısından boşanır boşanmaz da ilk söylediği söz, ‘Tevekkeli değil bu yüzden doğru dürüst ütü yapamıyordu’ oldu.”

2) 10 Ocak’ta Kıbrıs Gazetesi’nde Serbest Kürsü’de bulunan “Nişanlımın itirafı” başlıklı yazı insan haklarına durarlı ve saygılı haber niteliği taşımasından dolayı olumlu haberler arasında yer aldı.

Yazıda nişanlısının kendisine eşcinsel olduğunu itiraf eden bir kişi, Ayla Kahraman’dan ne yapması gerektiğine dair soru soruyor. İçerikte anlaşılıyor ki, kişi bu evliliği gerçekleştirirse KKTC vatandaşlığı alabilecektir. Haberde dikkat çeken nokta Ayla Kahraman’ın verdiği cevap oluyor. Öncelikle belirtilmelidir ki herhangi bir homofobik söyleme rastlanmamıştır, tamamen danışan kişinin gözünden bakılmıştır duruma bu nedenle de haber olumlu olarak değerlendirildi. Ancak, bu soru cevabın gazetede yer almasından dolayı, bu haberde Ayla Kahraman’ın verdiği cevabın başında LGBTİ+ duyarlılığına işaret eden, eşcinsel olmanın kötü bir şey olmadığına ve/veya eşcinseller üzerindeki toplumsal baskının bu tarz durumlara yol açabileceğine değinilmesi durumunda LGBTİ+ hak odaklı haberciliğe gerçek bir örnek olabileceği de belirtilmelidir.

“Ayla Hanım düğüne iki ay kala, nişanlım eşcinsel olduğunu itiraf etti”

Scroll to Top